پست بیت محوشونده

نویسنده : aliali

پست بیت محوشونده
با سلام اینم پست بیت محو که برای شما نهادیم
نمونه انلاین
خوب اینم کد ها
این کد هارا در پست بیت
global.css
قرار دهید
.bestfun {
 
background#fffefe;
opacity:0.4;
filter:alpha(opacity=40);
border-top4px solid #3f3c3c;
border-bottom4px solid #3f3c3c;
border-left0px solid #3f3c3c;
border-right0px solid #3f3c3c;
text-shadow#B2B2B2 0 0 7px;
-webkit-box-shadow0 0px 10px #B1B1B1 inset !important;
-o-box-shadow0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;
-moz-box-shadow0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;
-ms-box-shadow0 0px 10px #b1b1b1 inset !important;
padding6px;
-
webkit-transitionall 0.5s ease-in-out;
-
moz-transitionall 0.5s ease-in-out;
-
o-transitionall 0.5s ease-in-out;
transitionall 0.5s ease-in-out;
margin-bottom3px;
font-size11px;
border-radius10px 30px 10px 10px;
-
moz-border-radius10px 30px 10px 10px;
-
webkit-border-radius10px 30px 10px 10px;
-
ms-border-radius10px 30px 10px 10px;
-
o-border-radius10px 30px 10px 10px;

}

 .
bestfun:hover {
 
background#fff;
opacity:1.0;
filter:alpha(opacity=100);
 
border-top4px solid #1ECA17;
border-bottom4px solid #F00E0E;
border-radius10px 10px 30px 10px;
-
moz-border-radius10px 10px 30px 10px;
-
webkit-border-radius10px 10px 30px 10px;
-
ms-border-radius10px 10px 30px 10px;
-
o-border-radius10px 10px 30px 10px;


سپس کد های زیر را در postbit_classic
قراردهید
{$ignore_bit}

<
table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}cellpadding="{$theme['tablespace']}class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}id="post_{$post['pid']}">

 <
tr>

 <
td class="{$altbg}width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}id="pid{$post['pid']}"></a>

 <
div class="bestfun"> <strong><span class="largetext"><a href="#" id="profilelink_{$post['pid']}">{$post['username_formatted']}</span></strong></a>

<
div id="profilelink_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(222, 222, 222); border-color: rgb(136, 136, 136); border-top-left-radius: 8px; border-top-right-radius: 8px; border-bottom-right-radius: 8px; border-bottom-left-radius: 8px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.398438) 2px 2px 2px; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;">

<
div class="popup_item_container">

<
table style="text-align: right; padding:3px"><tbody><tr><td><a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=profile&amp;uid={$post['uid']}class="popup_item"><img src="images/sattarforum/popupmenu/profile.png" alt="" title=""ديدن پروفايل</a></td><td><a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=send&amp;uid={$post['uid']}class="popup_item"><img src="images/sattarforum/popupmenu/pm.png" alt="" title=""ارسال پيام خصوصي</a></td></tr><tr><td><a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduserthreads&uid={$post['uid']}class="popup_item"><img src="images/sattarforum/popupmenu/thread.png" alt="" title=""موضوعات کاربر</a></td><td><a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}class="popup_item"><img src="images/sattarforum/popupmenu/email.png" alt="" title=""ارسال ايميل</a></td></tr><tr><td><a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}class="popup_item"><img src="images/sattarforum/popupmenu/post.png" alt="" title=""پست هاي کاربر</a></td>
<
td><a href="{$post['website']}target="_blank" " class="popup_item"><img src="images/sattarforum/popupmenu/myweb.png" alt="" title=""> وبسايت کاربر</a></td></tr>

 
</tbody></table></div></div>


<script language="
javascript" type="text/javascript">

new PopupMenu("
profilelink_{$post['pid']}");

</script> </div>

 <div class="
bestfun"><font color="#000000">{$post['usertitle']}</div>

 
<div class="bestfun"><font color="#000000">{$post['userstars']}</div>

 <
div class="bestfun">{$post['useravatar']}</div>

 <
div class="bestfun">{$post['groupimage']}<br></div>

 <
div class="bestfun"><font color="#000000"><a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}">يافتن تمام ارسالهاي اين کاربر</a></font></div>

 <
div class="bestfun"><font color="#000000">وضعيت : {$post['onlinestatus']}</font></div>
 

<
div class="bestfun"><font color="#000000">مدال های من <br> {$post['myawards']}</font></div>
</
font></strong></b></legend>
</
fieldset></div>

<
div class="bestfun"><font color="#000000">جایزه های من {$post['ougc_awards']}</font></div>
</
font></strong></b></legend>
</
fieldset></div 

 

 
<div class="bestfun"><font color="#000000">{$post['user_details']}</font></div>


<
div class="bestfun"><font color="#000000">موجودی من {$post['newpoints_postbit']}</font></div>
</
font></strong></b></legend>
</
fieldset></div


 
</strong>

 <
br /> </
span>

 </
td>

 <
td class="{$altbg}valign="top">

 <
table width="100%">

 <
tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>

 <
br />

 <
div id="pid_{$post['pid']}style="padding: 5px 0 5px 0;">

 {
$post['message']}

 


 </
div>

 {
$post['attachments']}

 {
$post['signature']}

 <
div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">

 <
div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>

 {
$post['iplogged']}

 </
div>

 </
td></tr>

 </
table>

</
td>

</
tr>

<
tr>

 <
td class="{$altbg}style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>

 <
td class="{$altbg}style="vertical-align: middle;">

 <
table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

 <
tr valign="bottom">

<
td align="right" class="postbit_buttons"><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
<
td align="left" class="postbit_buttons">{$post['button_tyl']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}

<
div style='float:right'><g:plusone size="standard" expr:href="data:post.url"/></div>

</
td>
 </
tr>

 </
table>

 </
td>

</
tr>{$post['thxdsp_inline']}

</
table>{$post['showadspostbit']}{$post['thxdsp_outline']} 
و کد های زیر را در
postbit_author_user
<div class="bestfun">
{
$lang->postbit_posts}{$post['postnum']}
<
br></div>
<
div class="bestfun">
{
$lang->postbit_joined}{$post['userregdate']}
<
br></div>
<
div class="bestfun">
{
$post['replink']}
<
br></div>
<
div class="bestfun">
<
legend><strong>دلنوشته من</strong></legend>
<
marquee scrollamount="3" scrolldelay="20" style="border:3px solid #000000;font-family: Tahoma;font-size: 8pt;color: red"direction="right"width="165"height="20"onmouseover="this.stop()"onmouseout="this.start()"><font color=black></font>{$post['fid4']}</marquee>
<
br></div>
<
div class="bestfun">
<
legend><span class="smalltext" style="font-weight:bold">مجبوبیت های من</span></legend>
<
img src="images/flags/{$post['fid7']}.png" alt="کشور من" title="کشور من">
<
img src="images/mood/{$post['fid5']}.gif" alt="حالت من" title="حالت من">
<
br></div>
<
div class="bestfun">
<
legend><span class="smalltext" style="font-weight:bold">درباره من</span></legend>
<
img src="images/anty/{$post['fid8']}.gif" alt="آنتی ویروس شما" title="آنتی ویروس شما">
<
img src="images/jensiat/{$post['fid3']}.gif" alt="جنسیت" title="جنسیت">
<
img src="images/morogar/{$post['fid9']}.gif" alt="مرورگر شما" title="مرورگر شما">
<
img src="images/sim/{$post['fid10']}.gif" alt="سیمکارت" title="سیم کارت">
<
img src="images/sistem/{$post['fid11']}.gif" alt="سیستم شما" title="سیستم شما">
<
br></div
نکته ابتدا کد هارا در نت پد کپی کنید
نکته دوم این کد ها برای انجمن بست فان هست که اختصاصی هست و برای نمایس سیم کارت و اینا نیاز به ست کردن فیلد ها دارید
با تشکر این اموزش اختصاصی از همیار بوده
تصویر (ها)
   
نویسنده :

X
پلاگین Lock User - قطع دسترسی کاربر دلخواه از انجمن
[plgname]Lock User[/plgname] [plgversion]0.2[/plgversion] [plgmybb]1.6[/plgmybb] [plgprice]ر ...
پلاگین 1.6
  دیدگاه های کاربران 8
  ارسال: 2
  یه شات هم بزار
  ارسال: 3
  خوب شاتو خودت از انجمنمون بگیر بزار

  پاسخ مسئول
  ارسال: 4
  برای دوام بیشتر یه شات هم از نمونه پیوست کن علی جان
  چون ممکنه بعدا پست بیتت رو عوض کنی

  thanks

  image
  ارسال: 5
  بفرمایید اینم شات

  پیوست کردم


  فایل‌(های) پیوست شده تصویر (ها)
     

  ارسال: 6
  سلام.
  خسته نباشید.
  من این پست بیت رو روی انجمنم قرار دادم ولی پایین ارسال ها اینجوری میشه؟
  چجوری میشه درستش کرد؟
  image
  ارسال: 7
  درود Smile

  این پست بیت فکر کنم برای نسخه 1.6 هستش Smile

  بایدبروزرسانی و سازگار بشه با 1.8 Smile

  ارسال: 8
  خب چطور میشه سازگارش کرد؟؟؟
  من قالبم پست بیتش استایل نداره هر پست بیتی ام که میذارم همین مشکلو دارهConfused

  پاسخ مسئول
  ارسال: 9
  (2015-05-05T20:51:54+00:00 2015-05-05T20:51:54+00:00)reyhane KHJ نوشته :  سلام.
  خسته نباشید.
  من این پست بیت رو روی انجمنم قرار دادم ولی پایین ارسال ها اینجوری میشه؟
  چجوری میشه درستش کرد؟
  image

  به احتمال زیاد تگی رو نبستید و باعث به هم ریختگی در قالب شده
  دسترسی بدید تا چک بشه

  image

  برای عضویت در کانال تلگرامی
  [همیار مای بی بی]
  کلیک کنید
  دریافت آخرین اخبار ، کدهای تخفیف و جوایز
  برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :