وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

پاسخ به تمامی سوالات شما در خصوص PHP

دوستان گرامی،

اگه سوالی در مورد برنامه نویسی تحت وب Php در این تاپیک مطرح کنید
تا من در حد توانم بهتون پاسخ بدم...

باتشکر
پاسخ های کاربران 26
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 2
سلام آقا ایمان من یک صفحه ورود شبیه وفا فروم میخوام کد اج تی ام ال و لاگین صفحه ی ورود میذارم وقتی وارد میشم کاربر به همون صفحه میمونه ممنون میشم برام اوکی کنید


آدرس صفحه: http://mahdomain.ir/index2.html


کد اچ تی ام ال

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" href="css/layout.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" href="css/prettyPhoto.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" media="all">
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.6.js" ></script>
<script type="text/javascript" src="js/cufon-yui.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/Ubuntu_400.font.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/Ubuntu_700.font.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bgSlider.js" ></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js" ></script>
<script type="text/javascript" src="js/pages.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bg.js" ></script>
<script type="text/javascript" src="js/tabs.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<!--[if lt IE 9]>
<script type="text/javascript" src="js/html5.js"></script>
<![endif]-->
<!--[if lt IE 7]>
<div style='clear:both;text-align:center;position:relative'>
<a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://storage.ie6countdown.com/assets/100/images/banners/warning_bar_0000_us.jpg" border="0" alt="" /></a>
</div>
<![endif]-->
</head>
<body id="page1">
<div class="spinner"></div>
<div id="bgSlider"></div>
<div class="extra">
<div class="main">
<div class="box">
<!-- header -->
<header>
<h1><a href="index.html" id="logo"> Photographer’s Portfolio</a></h1>
<nav>
<ul id="menu">
پ
پ </ul>
</nav>
</header>
<!--content -->
<article id="content">
<div class="ic">قالب های بیشتر وبسایت در وبسایت رویین موجود است</div>
<ul>
<li id="page_Home">
<div class="box1">
<div class="inner">
<a href="#" class="close" data-type="close"><span></span></a>
<div class="wrapper pad_bot1">
<div class="col1">
<h2>کوتاه درباره من</h2>
<figure><img src="images/page1_img1.jpg" alt="" class="pad_bot1"></figure>
<p class="pad_bot1"> نمونه کار عکاس یکی از <a href="http://rooeen.com/" target="_blank">قالب های فارسی شده</a> فارسی شده توسط گروه رویین میباشد.</p>
<a href="#!/page_More" class="button1"><span></span><strong>ادامه مطلب</strong></a>
</div>
<div class="col1 pad_left1">
<h2>خبر ها</h2>
<div class="wrapper">
<span class="date"><strong>2</strong><span>دی</span></span>
<div class="col2">
<p class="pad_bot2 color1"><strong>تیتر آزمایشی</strong></p>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
</div>
</div>
<div class="wrapper">
<span class="date"><strong>16</strong><span>دی</span></span>
<div class="col2">
<p class="pad_bot2 color1"><strong>درباره این قالب</strong></p>
<p class="pad_bot1">این قالب دارای صفحات زیادی است: <a href="#!/page_Home">صفحه اصلی</a>, <a href="#!/page_About">درباره ما</a>, <a href="#!/page_Portfolio">نمونه کارها</a>, <a href="#!/page_Services">خدمات ما</a>, <a href="#!/page_Contact">تماس با ما</a> (اینو بدونید که تماس با ما کار نمیکنه).</p>
</div>
</div>
<a href="#!/page_More" class="button1"><span></span><strong>ادامه مطلب</strong></a>
</div>
</div>
<h2>خدمات ما</h2>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><img src="images/page1_img2.jpg" alt=""></figure>
<p class="color1 pad_bot2"><strong>یک متن ازمایشی</strong></p>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
</div>

<ul class="list1 pad_bot1">
<li><a href="#">اولین لینک در صفحه اول</a></li>
<li><a href="#">این یک لینک در صفحه اول است</a></li>
<li><a href="#">این یک لینک است</a></li>
</ul>
<a href="#!/page_More" class="button1"><span></span><strong>ادامه مطلب</strong></a>
</div>
</div>
</li>
<li id="page_About">
<div class="box1">
<div class="inner">
<a href="#" class="close" data-type="close"><span></span></a>
<h2>بیوگرافی من</h2>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><img src="images/page2_img1.jpg" alt=""></figure>
<p class="color1 pad_bot2"><strong>داستان زندگی من</strong></p>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .
این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
</div>
<p class="pad_bot1">این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
<h2>علاقه مندی های من</h2>
<ul class="list2 pad_bot1">
<li><a href="http://rooeen.com">سایت رویین </a></li>
<li><a href="http://twitter.com/rooeenteam">توییتر رویین</a></li>

</ul>
<a href="#!/page_More" class="button1"><span></span><strong>ادامه مطلب</strong></a>
</div>
</div>
</li>
<li id="page_Portfolio">
<div class="box1">
<div class="inner">
<a href="#" class="close" data-type="close"><span></span></a>
<div class="wrapper tabs">
<div class="col1">
<h2>موضوعات</h2>
<ul class="nav">
<li class="selected"><a href="#Fashion"><span></span><strong>مد</strong></a></li>
<li><a href="#Objects"><span></span><strong>سه بعدی</strong></a></li>
<li><a href="#Wedding"><span></span><strong>ازدواج</strong></a></li>
<li><a href="#Reportage"><span></span><strong>اطلاعات</strong></a></li>
<li><a href="#Advertising"><span></span><strong>تبلیغات</strong></a></li>
<li><a href="#Portrait"><span></span><strong>پرتره</strong></a></li>
</ul>
</div>
<div class="col2 pad_left1">
<div class="tab-content" id="Fashion">
<h2>مد</h2>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img1.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group2]"><span></span><img src="images/page3_img1.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img2.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group2]"><span></span><img src="images/page3_img2.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img3.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group2]"><span></span><img src="images/page3_img3.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img4.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group2]"><span></span><img src="images/page3_img4.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img5.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group2]"><span></span><img src="images/page3_img5.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img6.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group2]"><span></span><img src="images/page3_img6.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img7.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group2]"><span></span><img src="images/page3_img7.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img8.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group2]"><span></span><img src="images/page3_img8.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img9.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group2]"><span></span><img src="images/page3_img9.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img10.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group2]"><span></span><img src="images/page3_img10.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
</div>
<div class="tab-content" id="Objects">
<h2>سه بعدی</h2>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img3.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group1]"><span></span><img src="images/page3_img3.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img4.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group1]"><span></span><img src="images/page3_img4.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img5.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group1]"><span></span><img src="images/page3_img5.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img6.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group1]"><span></span><img src="images/page3_img6.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img7.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group1]"><span></span><img src="images/page3_img7.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img8.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group1]"><span></span><img src="images/page3_img8.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img9.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group1]"><span></span><img src="images/page3_img9.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img10.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group1]"><span></span><img src="images/page3_img10.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img1.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group1]"><span></span><img src="images/page3_img1.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img2.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group1]"><span></span><img src="images/page3_img2.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
</div>
<div class="tab-content" id="Wedding">
<h2>ازدواج</h2>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img5.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group3]"><span></span><img src="images/page3_img5.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img6.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group3]"><span></span><img src="images/page3_img6.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img7.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group3]"><span></span><img src="images/page3_img7.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img8.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group3]"><span></span><img src="images/page3_img8.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img9.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group3]"><span></span><img src="images/page3_img9.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img10.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group3]"><span></span><img src="images/page3_img10.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img1.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group3]"><span></span><img src="images/page3_img1.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img2.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group3]"><span></span><img src="images/page3_img2.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img3.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group3]"><span></span><img src="images/page3_img3.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img4.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group3]"><span></span><img src="images/page3_img4.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
</div>
<div class="tab-content" id="Reportage">
<h2>اطلاعات</h2>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img7.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group4]"><span></span><img src="images/page3_img7.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img8.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group4]"><span></span><img src="images/page3_img8.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img9.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group4]"><span></span><img src="images/page3_img9.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img10.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group4]"><span></span><img src="images/page3_img10.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img1.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group4]"><span></span><img src="images/page3_img1.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img2.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group4]"><span></span><img src="images/page3_img2.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img3.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group4]"><span></span><img src="images/page3_img3.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img4.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group4]"><span></span><img src="images/page3_img4.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img5.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group4]"><span></span><img src="images/page3_img5.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img6.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group4]"><span></span><img src="images/page3_img6.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
</div>
<div class="tab-content" id="Advertising">
<h2>تبلیغات</h2>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img9.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group5]"><span></span><img src="images/page3_img9.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img10.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group5]"><span></span><img src="images/page3_img10.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img1.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group5]"><span></span><img src="images/page3_img1.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img2.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group5]"><span></span><img src="images/page3_img2.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img3.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group5]"><span></span><img src="images/page3_img3.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img4.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group5]"><span></span><img src="images/page3_img4.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img5.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group5]"><span></span><img src="images/page3_img5.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img6.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group5]"><span></span><img src="images/page3_img6.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img7.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group5]"><span></span><img src="images/page3_img7.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img8.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group5]"><span></span><img src="images/page3_img8.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
</div>
<div class="tab-content" id="Portrait">
<h2>Portrait</h2>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img1.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group6]"><span></span><img src="images/page3_img1.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img2.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group6]"><span></span><img src="images/page3_img2.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img3.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group6]"><span></span><img src="images/page3_img3.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img4.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group6]"><span></span><img src="images/page3_img4.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img5.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group6]"><span></span><img src="images/page3_img5.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img6.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group6]"><span></span><img src="images/page3_img6.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img7.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group6]"><span></span><img src="images/page3_img7.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img8.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group6]"><span></span><img src="images/page3_img8.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><a href="images/big_img9.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group6]"><span></span><img src="images/page3_img9.jpg" alt=""></a></figure>
<figure class="left"><a href="images/big_img10.jpg" class="lightbox-image" data-type="prettyPhoto[group6]"><span></span><img src="images/page3_img10.jpg" alt=""></a></figure>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<li id="page_Services">
<div class="box1">
<div class="inner">
<a href="#" class="close" data-type="close"><span></span></a>
<div class="wrapper pad_bot3">
<h2>سرویس ها</h2>
<div class="col1">
<ul class="list2">
<li><a href="#">عنوان آزمایشی برای لینک</a></li>
<li><a href="#">عنوان آزمایشی برای لینک</a></li>
<li><a href="#">عنوان آزمایشی برای لینک</a></li>
<li><a href="#">عنوان آزمایشی برای لینک</a></li>
<li><a href="#">عنوان آزمایشی برای لینک</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col1 pad_left1">
<ul class="list2">
<li><a href="#">عنوان آزمایشی برای لینک</a></li>
<li><a href="#">عنوان آزمایشی برای لینک </a></li>
<li><a href="#">عنوان آزمایشی برای لینک </a></li>
<li><a href="#">عنوان آزمایشی برای لینک </a></li>
<li><a href="#">عنوان آزمایشی برای لینک</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<h2>درباره کارهای ما</h2>
<div class="wrapper pad_bot3">
<figure class="left marg_right1"><img src="images/page4_img1.jpg" alt=""></figure>
<p class="color1 pad_bot2"><strong>درباره کارهای اخیر ما</strong></p>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
</div>
<div class="wrapper pad_bot3">
<figure class="left marg_right1"><img src="images/page4_img2.jpg" alt=""></figure>
<p class="color1 pad_bot2"><strong>تکنولوژیِ های جدید</strong></p>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
</div>
<div class="wrapper">
<figure class="left marg_right1"><img src="images/page4_img3.jpg" alt=""></figure>
<p class="color1 pad_bot2"><strong>ایده های خلاقانه</strong></p>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
</div>
</div>
</div>
</li>
<li id="page_Contact">
<div class="box1">
<div class="inner">
<a href="#" class="close" data-type="close"><span></span></a>
<div class="wrapper">
<div class="col1">
<h2>اطلاعات تماس</h2>
<p>تام سندر</p>
خیابان استنبریج جنوبی خیابان23<br>
<p class="cols">تلفن:<br>
فکس:<br>
ایمیل:</p>
<p>+1 959 603 6035<br>
+1 504 889 9898<br>
<a href="mailto:" class="link1">mail@thomsander.com</a></p>
خیابان استنبریج جنوبی خیابان23<br>
<p class="cols">تلفن:<br>
فکس:<br>
ایمیل:</p>
<p>+1 959 603 6035<br>
+1 504 889 9898<br>
<a href="mailto:" class="link1">mail@thomsander.com</a></p>
</div>
<div class="col1 pad_left1">
<h2>مکان ما در نقشه</h2>
اینجا میتوانید کد گوگل مپ مکان خود را قرار دهید
</div>
</div>
<h2>فرم تماس</h2>
<form id="ContactForm">
<div>
<div class="wrapper">
<span>نام:</span>
<input type="text" class="input" >
</div>
<div class="wrapper">
<span>ایمیل:</span>
<input type="text" class="input" >
</div>
<div class="textarea_box">
<span>پیام:</span>
<textarea name="textarea" cols="1" rows="1"></textarea>
</div>
<div class="wrapper">
<span> </span>
<a href="#" class="button1" onClick="document.getElementById('ContactForm').reset()"><span></span><strong>Clear</strong></a>
<a href="#" class="button1" onClick="document.getElementById('ContactForm').submit()"><span></span><strong>Send</strong></a>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</li>
<li id="page_More">
<div class="box1">
<div class="inner">
<a href="#" class="close" data-type="close"><span></span></a>

<h2>ادامه مطلب</h2>
<div class="wrapper pad_bot3">
<figure class="left marg_right1"><img src="images/page4_img1.jpg" alt=""></figure>
<p class="color1 pad_bot2"><strong>عنوان</strong></p>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
</div>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
<p> این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید.</p>
<div class="wrapper pad_bot3">
<figure class="left marg_right1"><img src="images/page4_img2.jpg" alt=""></figure>
<p class="color1 pad_bot2"><strong>یک عنوان ازمایشی </strong></p>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
</div>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
<p>این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .</p>
<p> این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید.</p>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</article>
<!-- / content -->
</div>
</div>
<div class="block"></div>
</div>
<div class="bg1">
<div class="main">
<!-- footer -->
<footer>
<div class="bg_spinner"></div>
<ul class="pagination">
<li class="current"><a href="/images/assassincreed/bg/1.jpg">1</a></li>
<li><a href="/images/assassincreed/bg/2.jpg">2</a></li>
<li><a href="/images/assassincreed/bg/3.jpg">3</a></li>
<li><a href="/images/assassincreed/bg/4.jpg">4</a></li>
<li><a href="/images/assassincreed/bg/6.jpg">5</a></li>
<li><a href="/images/assassincreed/bg/8.jpg">6</a></li>
</ul>
<div class="col_1">
<a href="index.html" id=" ">Assassins</a>
</div>
<div class="col_2">
Website Template by <a rel="nofollow" href="http://www.templatemonster.com/" target="_blank">TemplateMonster.com </a>
ويرايش و ترجمه قالب توسط گروه <a href="http://rooeen.com/" style=\"color: rgb(0, 204, 204);\"><strong>رويين</strong></a>
<!-- {%FOOTER_LINK} -->
</div>

</footer>
<!-- / footer-->
</div>
</div>
<script type="text/javascript"> Cufon.now(); </script>
<script>
$(window).load(function() {
$('.spinner').fadeOut();
$('body').css({overflow:'inherit'})
})
</script>
</body>
</html>کد کادر ورود

<form method="post" action="آدرس انجمن/member.php"><input type="hidden" name="action" value="do_login" />
نام‌کاربری<br />  <input type="text" class="textbox" name="username" value="" /><br /><br />
رمز عبور<br />  <input type="password" class="textbox" name="password" value="" /><br /><br />
<label title="در صورتی که این گزینه را تیک بزنید، اطلاعات شما درون مرورگر ثبت خواهد شد و با هر بار ورود به سایت خود به خود وارد سایت شده و نیازی به ورود مجدد ندارید."><input type="checkbox" class="checkbox" name="remember" value="yes" /> مرا به‌خاطر بسپار.</label><br /><br />
<br /><input type="submit" class="button" name="loginsubmit" value="ورود!" /></form>thanks
تعداد ارسال ها : 174
ارسال: 3
سلام دوست عزیز،

شما در حقیقت میخواین از فرم وردسریع مای بی بی استفاده کنید اگه اشتباه نکنم
برای اینکه مای بی بی راحتتر بهتون پاسخ بده باید حداقل اینارو بزارین:
<form method="post" action="member.php">
<
input name="action" type="hidden" value="do_login"/>
<
input name="url" type="hidden" value="{$mybb->settings['bburl']}"/> 
<
input name="quick_login" type="hidden" value="1"/> 
<
input name="quick_username" id="quick_login_username" type="text" placeholder="{$lang->login_username}class="textbox text_UserPass"/>&nbsp;
<
input name="quick_password" id="quick_login_password" type="password" placeholder="{$lang->login_password}class="textbox text_UserPass"/>&nbsp;<input name="submit" type="submit" value="{$lang->welcome_login}class="mylogin_button">&nbsp;<input name="reg_button" type="button" value="{$lang->welcome_register}class="register_button" onclick="window.location='{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=register'"/><span class="remember_me"><input name="quick_remember" id="quick_login_remember" type="checkbox" value="yes" class="checkbox"/><label for="quick_login_remember"> {$lang->remember_me}</label></span>
<
a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=lostpw" class="lost_password" rel="nofollow">{$lang->lost_password}</a>
</
form
اینا استانداردش هست شما یکم تغییر توش ایجاد کنید...
*اگه سوالتون رو متوجه نشدم بیشتر توضیح بدینthanks
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 4
الان شما میتونید به این آدرس وارد بشین و رمز و یوزرتون برنید و دقیقا متوجه میشید منظورمو

http://mahdomain.ir/index2.html
تعداد ارسال ها : 174
ارسال: 5
تو این صفحه من چیزی ندیدم...
میشه دقیقا بگی کجاش باید یوز و پس رو وارد کنم؟
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 6
گذاشتم
تعداد ارسال ها : 174
ارسال: 7
خب میره به صفحه انجمن دیگه،واسه اینکه درست عمل کنه باید یکسری تغییرات
اعمال کنین

<form method="post" action="آدرس انجمن/member.php">
<
input name="action" type="hidden" value="do_login"/>
<
input name="url" type="hidden" value="آدرس انجمن"/> 
<
input name="quick_login" type="hidden" value="1"/> 
<
input name="quick_username" id="quick_login_username" type="text" placeholder="نام کاربری" class="textbox text_UserPass"/>&nbsp;
<
input name="quick_password" id="quick_login_password" type="password" placeholder="رمزعبور" class="textbox text_UserPass"/>&nbsp;<input name="submit" type="submit" value="ورود به انجمن" class="mylogin_button">&nbsp;<input name="reg_button" type="button" value="عضو شوید" class="register_button" onclick="window.location='آدرس انجمن/member.php?action=register'"/><span class="remember_me"><input name="quick_remember" id="quick_login_remember" type="checkbox" value="yes" class="checkbox"/><label for="quick_login_remember">ذخیره؟</label></span>
<
a href="آدرس انجمن/member.php?action=lostpw" class="lost_password" rel="nofollow">فراموش کرده اید؟ کلیک کنید</a>
</
form
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 8
وارد میشه ولی پس از ورود به انجمن نمیره باز همون صفحه میاد
تعداد ارسال ها : 174
ارسال: 9
<input name="url" type="hidden" value="آدرس انجمن"/> 
کد بالا رو خود سیستم بوسیله اون به همون آدرس میره و هر آدرسی
که بزاری به همون میره،امتحان کن...
تعداد ارسال ها : 198
ارسال: 10
خیلی جالبه جدیدا همه میخوان ایده منو اعمال کننBig Grin;)
منم همچین کدی دارم میخوام کلاس بدم به پی اچ پی هر کاری میکنم نمیشه.
تعداد ارسال ها : 174
ارسال: 11
(2014-01-26T18:29:42+00:00 2014-01-26T18:29:42+00:00)mohammadreza477 نوشته :  خیلی جالبه جدیدا همه میخوان ایده منو اعمال کننBig Grin;)
منم همچین کدی دارم میخوام کلاس بدم به پی اچ پی هر کاری میکنم نمیشه.
میشه بیشتر توضیح بدی؟
اگه هم میشه یک نمونه کد بزار تا اگه شد ادیت کنم...
تعداد ارسال ها : 198
ارسال: 12
بفرمائید :
<?php

define("IN_MYBB", 1);
require("./global.php");
chdir("../");
?>


<?php

if($mybb->user['uid'])
{
    // If the user if logged in, display a welcoming message.
    echo "Welcome back ".$mybb->user['username']."!<br />";
    echo "Thanks for logging in.";
}
else
{
    // If the user is not logged in, display the login form.
    echo "<form action='member.php' method='post'>";
    echo "<input type='hidden' name='action' value='do_login' />";
    echo "<input type='hidden' name='url' value='index.php' />";
    echo "Username: <input type='text' name='username' maxlength='30' /><br />";
    echo "Password: <input type='password' name='password' /><br />";
    echo "<input type='submit' name='submit' value='Login' />";
    echo "</form>";
}

?>
میخوام این فرم ورودش کادر داشته باشه دقیقا مثل جی میل
اچ تی ام ال گذاشتم تو کد قبول نکرد استایل دادم به اینپوت قبول نکرد کلا نشد.
یه فرم ورود به انجمن که دقیقا مثل جی میل باشه و یه آواتار گرد هم بالای فرم باشه .
با یه بکگراند که خودم بعدش تغییر میدم.
بسیار مچکر از شماHeart
تعداد ارسال ها : 174
ارسال: 13
چطوری بهش استایل دادی؟
واسه اینکه توی کدنویسی Php اذیت نشی و در بعضی مواقع سرعت
لود هم زیاد بشه سعی کن اینطوری echo رو با سینگل کوتیشین بنویسی
و واسم کدت رو بزار... تا بازبینی کنم!

کلا اینطور کد نویسی واسه صفحه جدا ساختن توی مای بی بی جواب میده؟
تاحالا تست نکردم!
تعداد ارسال ها : 198
ارسال: 14
بله جواب میده...
میشه با استایل خود جی میل درستش کنید؟ کدی غیر از این ندارم.
این طور دادم :
echo "<input type='hidden' class='example' name='url' value='index.php' />";
مچکرthanks
تعداد ارسال ها : 174
ارسال: 15
echo '<input type="hidden" style="border:1px solid silver;padding:4px 4px;font:normal 11pt Tahoma;" name="url" value="index.php" />'

اینو تست کن

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :