وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

نامنظم بودن اواتارها صفحه اصلی

درود 
دوستان اوارهای صفحه اصلی انجمن نامرتب اند من بخوام مرتبشون کنم 
و زیر هم باشند باید چکارکنم؟؟
نکته: از پلاگینش استفاده نمیکنم
بصورت دستی وارد کردم

نمونه: پیست شد...


فایل‌(های) پیوست شده تصویر (ها)
   
پاسخ های کاربران 6
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 2
توی قالب forumbit_depth2_forum
align اون قسمت رو به right تغییر بده ، فکر کنم lastpost باید باشه

image
تعداد ارسال ها : 135
ارسال: 3
درود
جوادجان lastpostاست ولی رو right  بود اینم کدهاش:

<table>
<tbody>
<tr>
<td align="right" valign="middle"><a id="aa_member{$forum['lastposteruid']}" href="{$mybb->settings['bburl']}/user-{$forum['lp_uid']}.html">{$forum['lp_avatar']}</a>
<ul id="aa_member{$forum['lastposteruid']}_popup" style="width: 160px; background: #EFF2EE; box-shadow: 0px 4px 7px #777777; -moz-box-shadow: 0px 4px 7px #777777; -ms-box-shadow: 0px 4px 7px #777777; -webkit-box-shadow: 0px 4px 7px #777777; border-radius: 5px; -moz-border-radius:5px; -ms-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; display: none;">

<li style="float: right; clear: right; list-style: none; margin-top: -18px; margin-right: 5px;">
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/user-{$forum['lp_uid']}.html">
{$forum['lp_avatar']}
</a>
</li>

<li style="float: right; clear: right; list-style: none; text-decoration: none; margin-right: -30px;">
<img src="images/site_icons/profile.png" alt="پروفایل" />
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/user-{$forum['lp_uid']}.html">
مشاهده پروفایل کاربر
</a>
</li>

<li style="float: right; clear: right; list-style: none; text-decoration: none; margin-right: -30px;">
<img src="images/site_icons/blog.png" alt="ارسال ها" />
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduser&amp;uid={$forum['lp_uid']}" rel="nofollow">
مشاهده ارسال های این کاربر
</a>
</li>

<li style="float: right; clear: right; list-style: none; text-decoration: none; margin-right: -30px;">
<img src="images/site_icons/article.png" alt="ارسال پیام" />
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=send&amp;uid={$forum['lp_uid']}" rel="nofollow">
ارسال پیام خصوصی به این کاربر
</a>
</li>

<li style="float: right; clear: right; list-style: none; text-decoration: none; margin-right: -30px;">
<img src="images/site_icons/message.png" alt="ایمیل" />
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=emailuser&amp;uid={$forum['lp_uid']}" rel="nofollow">
ارسال ایمیل به این کاربر
</a>
</li>

<li style="float: right; clear: right; list-style: none; text-decoration: none; margin-right: -30px;">
<img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/site_icons/forum.png" alt="مشاهده موضوغات" />
<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$forum['lp_uid']}" rel="nofollow">
مشاهده موضوع های این کاربر
</a>
</li>

<li style="float: right; clear: right; list-style: none; text-decoration: none; margin-right: -30px;">
<img src="images/site_icons/homepage.png" alt="سایت" />
<a href="{$forum['website']}" rel="nofollow">
وبسایت کاربر
</a>
</li>

</ul>
<script type="text/javascript">
//<!--
if(use_xmlhttprequest == "1")
{
new PopupMenu("aa_member{$forum['lastposteruid']}");
}
//-->
</script></td>
<td>
<span class="smalltext">
{$lastpost_icon} {$thread['displayprefix']}<a href="{$lastpost_link}" title="{$full_lastpost_subject}"><strong>{$lastpost_subject}</strong></a>
<br />{$lastpost_date} {$lastpost_time}<br />{$lang->by} {$lastpost_profilelink}</span>
</td>
</tr>
<tbody>
</table>
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 4
کدهای forumbit_depth2_forum رو اینجا قرار بده بهنام جان

image
تعداد ارسال ها : 135
ارسال: 5
بفرما داداش:
<tr>
<td class="{$bgcolor}" align="center" valign="middle" width="1"><img src="{$theme['imgdir']}/{$lightbulb['folder']}.gif" alt="{$lightbulb['altonoff']}" title="{$lightbulb['altonoff']}" class="ajax_mark_read" id="mark_read_{$forum['fid']}" /></td>
<td class="{$bgcolor}" valign="top">
<strong><a href="{$forum_url}">{$forum['name']}</a></strong>{$forum_viewers_text}<div class="smalltext">{$forum['description']}{$modlist}{$subforums}</div>
</td>
<td class="{$bgcolor}" valign="middle" align="center" style="white-space: nowrap">{$threads}{$unapproved['unapproved_threads']}</td>
<td class="{$bgcolor}" valign="middle" align="center" style="white-space: nowrap">{$posts}{$unapproved['unapproved_posts']}</td>
<td class="{$bgcolor}" valign="middle" align="center" style="white-space: nowrap">{$lastpost}</td>
</tr>
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 6
خط یکی مونده به آخر مقدار align رو از center به right تغییر بده

image
تعداد ارسال ها : 264
ارسال: 7
توی زیرمجموعه های Forum Bit Templates یکی یکی چک کنید و متغییرهاشو به right  تبدیل کنید/.


align="center"

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :