مشکل قالب metro

نویسنده : evil1378

مشکل قالب metro
سلام

http://www.capsool.ir/forum


به آدرس انجمنم برید و ببینید وقتی قسمت ثبت نام بالای انجمن رو که کلیک می کنی میره توی ریشه اصلی سایت !

باید قبلش یه forum باشه

فقط لینک ثبت نام نیست خیلی از لینک ها اینطوری شدن

یکی لطف کنید این لینکا رو درست کنید

یکی این که برید به این قسمت :
capsool.ir/forum/member.php

نگاه کنید کد امنیتی لود نمیشه !

این دو تا موردو درست کنید ممنون میشم

اعتبار هم دارید !

این کد :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<theme name="Metro" version="1612">
<properties>
<templateset><![CDATA[8]]></templateset>
<editortheme><![CDATA[default]]></editortheme>
<imgdir><![CDATA[images/metro]]></imgdir>
<logo><![CDATA[images/metro/logo.png]]></logo>
<tablespace><![CDATA[4]]></tablespace>
<borderwidth><![CDATA[0]]></borderwidth>
</properties>
<stylesheets>
<stylesheet name="global.css" version="1612"><![CDATA[@font-face {
  font-family: BYekan;
  src: url(images/metro/BYekan.eot?#) format('eot'),  /* IE6-8 */
       url(images/metro/BYekan.woff) format('woff'),  /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/
       url(images/metro/BYekan.ttf) format('truetype');  /* Saf3-5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */
}

.prefooter-blocks {
margin-bottom: 12px;
overflow: hidden;
    font-family:BYekan, tahoma;
clear: both;
}
.prefooter-blocks h2 {
color: #FFF;
    font-size: 32px;
    font-weight: 300;
    margin-bottom: 6px;
    margin-top: 0;
    font-family:BYekan, tahoma;
    text-transform: lowercase;
    line-height: 1.23;
}
.prefooter-blocks h2, .prefooter-blocks h3, .prefooter-blocks h4 {
color: #FFF;
}
#container1 {
width: 100%;
float: left;
background-color: #2E3539;
position: relative;
right: 12px;
}
#container2 {
width: 100%;
float: right;
background-color: #F6F6F6;
position: relative;
right: 252px;
}
#container3 {
width: 100%;
float: right;
background-color: #43A6DF;
overflow: hidden;
}
#col1 {
    float: left;
    left: 264px;
    margin-left: -264px;
    padding-left: 276px !important;
    position: relative;
    width: 100%;
}
#col2 {
width: 252px;
float: right;
position: relative;
left: 264px;
}
#col1, #col2 {
-webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
       box-sizing: border-box;
padding: 24px 12px;
color: #FFF;
}

.prefooter-block-01 {
float: left;
width: 70%;
padding-right: 12px;
}
.prefooter-block-01.single {
width: auto;
padding-right: 0;
}
.prefooter-block-01 p {
margin-bottom: 1em;
line-height: 1.3em;
}
.about-block p:last-child {
margin-bottom: 0;
}
.prefooter-block-02 {
float: left;
width: 30%;
}
.prefooter-block-02 li {
line-height: 1.3em;
margin-bottom: 6px;
}
.prefooter-right {
float: right;
width: 244px;
}
.prefooter-block-03 {
margin-bottom: 24px;
overflow: hidden;
}
.social-icons ul li {
float: left;
margin-right: 6px;
list-style-type: none;
}
.social-icons ul li a {
display: block;
width: 37px;
height: 37px;
background-image: url(images/metro/social-icons.png);
background-attachment: scroll;
background-repeat: no-repeat;

}
.social-icons ul li a.twitter {
background-position: -76px top;
}
.social-icons ul li a.twitter:hover {
background-position: -76px -37px;
}
.social-icons ul li a.facebook {
background-position: -38px top;
}
.social-icons ul li a.facebook:hover {
background-position: -38px -37px;
}
.social-icons ul li a.youtube {
background-position: -152px top;
}
.social-icons ul li a.youtube:hover {
background-position: -152px -37px;
}
.social-icons ul li a.gplus {
background-position: 0 top;
}
.social-icons ul li a.gplus:hover {
background-position: 0 -37px;
}
.social-icons ul li a.myspace {
background-position: -114px top;
}
.social-icons ul li a.myspace:hover {
background-position: -114px -37px;
}
.prefooter-block-04 a {
color: #ffffff;
text-decoration: underline;
}
.prefooter-block-04 a:hover {
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}
#footer_divider {
border-bottom: 1px solid #E4E4E4;
clear: both;
padding-top: 48px;
}

.loginbutton {
background-color: #43A6DF;
padding: 5px;
border: 1px solid  #43A6DF;
}


.main_width {

margin: 0 auto;
}

#usermenu {
float:right;
font:12px BYekan, Arial, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
margin:0;
background-color: #2E3539;
padding:5px;
margin-left: -15px;
width: 99%;
direction:rtl;
}

#usermenu li {
float:right;
list-style:none;
margin-left:5px;
color:#fff;
display:inline
}

#usermenu li a {
font-weight:700;
color:#fff;
display:block;

padding:3px 5px
}

#usermenu li a:hover {
background-color: #43A6DF;
text-decoration:none;
color: #fff;
}

#toplinks {
float:right;
margin-right:20px;
color:#fff;
position:relative;
top:-7px
}

.toplinks .logindetails {
text-align:center
}

.toplinks form input {
border:0 none;
vertical-align:baseline;
margin:3px 0 0;
padding:1px
}

.textbox2 {
-webkit-border-radius:3px;
-moz-border-radius:3px;
border-radius:3px;
background:none repeat scroll 0 0 #FFF;
outline:0 none;
border:0;
font-size:11px!important;
margin-left:-1px;
font-family:BYekan, tahoma;
}

.loginbutton2 {
border:1px solid #415D8D!important;
font-size:11px!important;
margin-left:-1px;
padding:0 5px
}

.nouser li {
background-color: #2E3539;
float:left;
margin-right:10px;
list-style:none;
margin-top:-10px
}

.nouser li a {
font:11px Arial, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
color:#fff;
display:block;
font-size:12px;
font-weight:700;
height:16px;
text-decoration:none;
padding:10px 10px 5px
}

.downpost {
font:bold 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
color:#3e3e3e!important;
text-decoration:none!important;
position:relative;
top:-2px;
padding:0 5px
}

.downpost img {
position:relative;
top:3px
}

.downpost a:hover {
color: rgb(208, 175, 122);
}

.userpost2 {
background: #f2f2f2 none;
width:200px
}

.isipost2 {
background:#fafafa;
color:#333!important;
font:13px Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif!important
}

.bawahpost2 {
background: #f2f2f2 none;
border-top: solid 1px #e4e4e4;
}

.navlinks {
background: #ffffff none;
border: 1px solid #e4e4e4;
padding: 12px 0;
clear:both;
color: #43A6DF;
margin-bottom:20px;
margin-top:5px;
text-align:center;
width:100%;
font-size:13px;
font-family: BYekan, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
}

.navlinks a:link {
color: #43A6DF;
}

.navlinks a:active {
color: #43A6DF;
}

.navlinks a:visited {
color: #43A6DF;
}

.footer {
        font-family:BYekan, tahoma;
      &nbsp;text-align:right;
display:block;
/*width: 100%; VBIV-10173*/

-moz-box-shadow: -2px 2px 2px none;
-webkit-box-shadow: -2px 2px 2px none;
box-shadow: -2px 2px 2px none;

background: none   ;
padding:0px 0px 4px 0px;
border-bottom:1px solid #e4e4e4;
color:#D8D8D8;
font:  normal 14px ;
}
.footer a { color:#2E3539; }
.footer a:hover { color:; }


.footer_copyright,
.footer_morecopyright {
padding-bottom:6px;
color:rgb(102, 102, 102);
font:  normal 11px ;
margin-top: 12px;
text-align:center;
display:block;
}

.footer_time {
color:rgb(102, 102, 102);
font:  normal 11px ;
padding-top:12px;
text-align:center;
}

.footer_select {
float:left;
text-align:rightt;
        font-family:BYekan, tahoma;
/*margin-left: 12px;*/
margin-top: 0;
}

.footer_links {
/*margin-right: 12px;
margin-top: 2px;*/
        font-family:BYekan, tahoma;
line-height: 24px;
}

.footer_links li {
display:inline;
/*margin-left:6px;*/
}

.below_body .time {
color: #3e3e3e;
}

#pagetitle {
padding: 0px 0px 0px 2px;
clear: both;
background: none;
border: none;
}

#pagetitle h1 {
color: inherit;
font: normal normal normal 24px BYekan, tahoma, 'Open Sans', sans-serif;
}

#pagetitle .description {
color: inherit;
font: 12px/1.231 BYekan, tahoma, arial,helvetica,clean,sans-serif;
padding-left: 1px;
margin-top: -12px;
}

#welcomemessage {
color: #3e3e3e;
font-size: 100%;
}

.notice {
color: #fff;
margin-bottom: 5px;
text-align: right;
clear: both;
padding: 10px 50px 10px 56px;
background-attachment: scroll;
background: #2e3539 url(images/metro/notice-exclamation.png) no-repeat right;
font-family:BYekan, tahoma;
min-height: 36px;
font-size: 12px;
}

.submenu {
border-top: solid 12px #f6f6f6;
background-color: #2E3539;
padding:7px;
font-size: 13px;
font-family: BYekan, tahoma, 'Open Sans', sans-serif;
text-align: right;
}

.submenu a:link {
color: #fff;
padding: 2.4px 6px;
}

.submenu a:visited {
color: #fff;
padding: 2.4px 6px;
}

.submenu a:active {
color: #fff;
padding: 2.4px 6px;
}

.submenu a:hover {
color: #fff;
text-decoration: underline;
padding: 2.4px 6px;
}

.logo-image {
height: auto !important;
padding: ;
position: absolute;
right: 12px;
bottom: 20px;
z-index: 100;
  -webkit-filter: brightness(100%);
  -webkit-transition: all 3s ease;
     -moz-transition: all 3s ease;
       -o-transition: all 3s ease;
      -ms-transition: all 3s ease;
          transition: all 3s ease;
}

.logo-image:hover {
-webkit-filter: brightness(0%);
}

#vbtab_whatsnew > a {
background-position: left 0 !important;
}
#vbtab_cms > a {
background-position: left -128px !important;
}
#vbtab_forum > a {
background-position: left -256px !important;
}
#vbtab_blog > a {
background-position: left -384px !important;
}

.navtabs > li {
border-right: 12px solid #f6f6f6;
}

.navtabs a > span {
position: absolute;
right: 12px;
bottom: 12px;
line-height: 16px;
padding-right: 12px;
}
#navtabs > li > a {
background-attachment: scroll;
background-image: url(images/metro/menu-icons.png);
background-position: left -514px;
background-repeat: no-repeat;
/* background-color: #43A6DF; */
}

.navtabs ul.floatcontainer {
border-top: solid 12px #f6f6f6;
background-color: #2E3539;
height: 34px;
font-size: 13px;
font-family: 'Open Sans', sans-serif;
}
.navtabs ul.floatcontainer > li:last-child {
margin-right: 12px;
}
.navtabs ul.floatcontainer .popupbody li:last-child {
/*margin-right: 0px;*/
}

#middle_header {
height: 120px;
background-color: #43A6DF;
position: relative;
}

.navbar {
position:relative;
height: 70px;
background: none   ;
margin:10px 0px 0px 0px;
color:rgb(255, 255, 255);
font:  normal 13px BYekan, tahoma, 'Open Sans', sans-serif;
border:0px solid rgb(255, 255, 255);
-moz-border-radius-bottomleft:;
-moz-border-radius-bottomright:;
-webkit-border-bottom-left-radius:;
-webkit-border-bottom-right-radius:;
border-bottom-left-radius:;
border-bottom-right-radius:;
}
.navbar a { color:rgb(255, 255, 255); }
.navbar a:hover { color:rgb(255, 255, 255); }

.navtabs {
background: none   ;
padding: 0px 0px 0px 0px;
height: 120px;
text-align: left;
font-size: 0;
}

.navtabs li:first-child {
/*border-left: 0 none ;*/
}

.navtabs ul {
/* height: 40px; */
position:absolute;
top:120px;
left:0px;
width:100%;
border-top:0 none ;
-moz-border-radius-bottomleft:;
-moz-border-radius-bottomright:;
-webkit-border-bottom-left-radius:;
-webkit-border-bottom-right-radius:;
border-bottom-left-radius:;
border-bottom-right-radius:;
/*margin-right:-120px;*/
/* This is to fix RTL menu issue under Opera */
direction:ltr;
}

.navtabs li {
/*float:left;*/
display: inline-block;
}

.navtabs ul li:first-child {
margin-left: 12px;
border-left: 0;
}

#navtabs .popupmenu ul li:first-child {
margin-left: 0px;
}

.navtabs ul li {
border-right: 0;
position: relative;
}

.navtabs li a {
/*height:120px;
line-height:120px;
padding:0 12px;*/
}

.navtabs li a.navtab {
/*border-top: 12px solid #f6f6f6;
border-left: 12px solid #f6f6f6;*/
display:block;
background: none   ;
/*min-width:96px;*/
width: 120px;
height: 120px;
text-align:left;
color: #ffffff;
font:  normal 16px BYekan, tahoma, 'Open Sans', sans-serif;
text-decoration:none;
/*padding: 94px 10px 5px 12px;*/
/*line-height:120px;*/
position: relative;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
        -webkit-box-sizing: border-box;

}

.navtabs li a.navtab:hover {
background:#2e3539 none   ;
color:#ffffff;
}
.navtabs a > span {
position: absolute;
left: 12px;
bottom: 12px;
line-height: 16px;
padding-right: 12px;
}
.navtabs li.selected {
height:120px;
color:#ffffff;
}

.navtabs li.selected a.navtab {
color:#ffffff;
background:#2e3539 none   ;
position:relative;
top:-;
padding-top:;
z-index:10;
}

.navtabs li.selected li a,
.navbar_advanced_search li a {
text-decoration:none;
font:  normal 13px BYekan, tahoma, 'Open Sans', sans-serif;
line-height: 34px;
}

.navtabs li.selected li a {
color:rgb(255, 255, 255);
padding:2.4px 6px;
}

.navtabs li.selected ul.popupbody a {
    line-height: 40px;
}

.navbar_advanced_search li {
height: 120px;
display:block;
clear:both;
}

.navbar_advanced_search li a {
color:rgb(255, 255, 255);
}

.navbar_advanced_search li a:hover {
color:rgb(255, 255, 255);
text-decoration:underline;
}

.navtabs li.selected li a:hover {
color:rgb(255, 255, 255);
text-decoration:underline;
}

.navtabs li.selected .popupbody li a {
text-indent: 0;
color: #000000;
background: #FFFFFF none   ;
padding:0px 12px;
}

.navtabs li.selected .popupbody li a:hover {
color: #ffffff;
background: #2e3539 none   ;
}

.navtabs li.selected li a.popupctrl {
-moz-border-radius:3px;
-webkit-border-radius:3px;
border-radius:3px;
border:solid 0 transparent;
background:transparent url(images/metro/blue/misc/arrow.png) no-repeat right center;
padding-right:15px;
color: rgb(255, 255, 255);
}

.toplinks .notifications a.popupctrl {
padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
padding-left: 4px;
padding-right: 15px;
background:  url(images/metro/blue/misc/arrow.png) right center no-repeat ;
-moz-border-radius-bottomleft: ;
-moz-border-radius-bottomright: ;
-webkit-border-bottom-right-radius:;
-webkit-border-bottom-left-radius: ;
border-bottom-right-radius:;
border-bottom-left-radius: ;
}

.toplinks .nonotifications a.popupctrl {
padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
padding-left: 4px;
padding-right: 15px;
background: transparent url(images/metro/blue/misc/arrow.png) no-repeat right center;
}

.toplinks .notifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl:hover, .toplinks .nonotifications a.popupctrl.active , .toplinks .notifications a.popupctrl.active{
padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
padding-left: 4px;
padding-right: 15px;
background:  url(images/metro/blue/misc/arrow.png) no-repeat right center;
}

.toplinks .notifications a.popupctrl:hover {
padding-top: 3px;
}

.navtabs li.selected li:hover a.popupctrl {
border-color:;
background-color:;
text-decoration:none;
}

.navtabs li.selected li:hover a.popupctrl.active,
.navtabs li.selected li a.popupctrl.active {
border-color:;
background-color:;
color:rgb(255, 255, 255);
border-radius: 3px 3px 0px 0px;
text-decoration:none;
}

.navtabs .popupbody {
/*border: 1px solid ;*/
background: ;
width: auto;
}

.navtabs .popupbody li {
float:none;
border-top: 1px solid ;
}

#navtabs .popupmenu ul, #navtabs .popupmenu ul li a {
height: auto;
}

.nonotifications div.popupbody {
min-width: 170px;
width: auto !important;
width: 170px;
background: ;
border: 1px solid ;
}

.nonotifications .popupbody p {
color: #000000;
background: #FFFFFF none   ;
text-align: left;
border-top: 1px solid ;
padding: 0;
text-indent: 6px;
line-height: 120px;
display:block;
}

.toplinks .nonotifications .popupbody a {
color: #000000;
background: #FFFFFF none   ;
float: none;
clear: none;
padding: 0 6px;
margin-left: 0;
text-align: left;
line-height: 40px;
}

.toplinks .nonotifications .popupbody a:hover {
color: #ffffff;
background:#2e3539 none   ;
text-decoration: underline;
padding: 0 6px;
}

.globalsearch {
/*position:absolute;
right: 24px;
top: 0px;*/
width:254px;
float: left;
/*clear: left;*/
text-align:left;
line-height: 1.0em;
}

.navbar_search {
width: 250px;
height: 28px;
padding: 2px;
}

.navbar_search input {
font-size: 11px;
vertical-align:middle;
padding: 1px;
border:1px solid #e4e4e4;
font-family:BYekan, tahoma;
}

.globalsearch .textboxcontainer {
height: 120px;
display:inline-block;
float: left;
text-align:center;
font-family:BYekan, tahoma;
}

.globalsearch .textboxcontainer span {
/*border-top: 12px solid #f6f6f6;
border-left: 12px solid #f6f6f6;*/
display: inline-block;
height: 116px;
padding-left: 2px;
padding-right: 2px;
padding-top: 3px;
margin-bottom: 1px;
width: 147px;
}

.globalsearch input.textbox {
height: 22px;
width: 218px;
border: none;
font-size: 14px;
font-family:BYekan, tahoma;
}

.toplinks form input.loginbutton {
font-size: 11px;
padding: 0 6px;
border:solid 1px rgb(65,93,141);
}

.globalsearch .buttoncontainer {
height: 120px;
border-left:0 none ;
display:inline-block;
border-right:0 none ;
width: 25px;
overflow: hidden;
float: right;
}

.globalsearch .buttoncontainer span{
border-top: 12px solid #f6f6f6;
border-left: 12px solid #f6f6f6;
height: 117px;
padding-left: 4px;
padding-top: 49.5px;
display:inline-block;
}

.globalsearch .searchbutton {
border: 0;
padding: 0;
width: 26px;
height: 26px;
float: right;
text-indent: -9999px;
cursor: pointer;
background: transparent;
}

body {
background: #f6f6f6 none;
color: #000;
font-family: Verdana, Arial, Sans-Serif;
font-size: 13px;
text-align: center; /* IE 5 fix */
line-height: 1.4;
}

a:link {
color: #2E3539;
text-decoration: none;
}

a:visited {
color: #2E3539;
text-decoration: none;
}

a:hover, a:active {
color: #43A6DF;
text-decoration: underline;
}

#container {
width: 92%;
background: transparent;
color: #000000;
margin: auto auto;
padding: 20px;
text-align: right; /* IE 5 fix */
}

#content {
/* FIX: Make internet explorer wrap correctly */
width: auto !important;

}

.menu ul {
color: #000000;
font-weight: bold;
text-align: right;
padding: 4px;
}

.menu ul a:link {
color: #000000;
text-decoration: none;
}

.menu ul a:visited {
color: #000000;
text-decoration: none;
}

.menu ul a:hover, .menu ul a:active {
color: #4874a3;
text-decoration: none;
}

#panel {
background: #efefef;
color: #000000;
font-size: 11px;
border: 1px solid #D4D4D4;
padding: 8px;
}

#panel .remember_me input {
vertical-align: middle;
margin-top: -1px;
}

table {
color: #000000;
font-family: BYekan, tahoma, Verdana, Arial, Sans-Serif;
font-size: 13px;
}

.tborder {
background:transparent;
width:100%;
border:1px solid #C4C4C4;
margin:auto
}

.tborder3 {
background:transparent;
width:100%;
color:#000;
border-left:1px solid #e4e4e4;
border-right:1px solid #e4e4e4;
border-bottom:1px solid #e4e4e4;
margin:auto
}

.tborder4 {
background:transparent;
width:100%;
border:1px solid #e4e4e4;


}

.tborder5 {
width:100%;
border-left:1px solid #e4e4e4;
border-right:1px solid #e4e4e4;
border-bottom:1px solid #e4e4e4;
}.thead {
border-left: solid 1px #43A6DF;
border-right: solid 1px #43A6DF;
background-color: #43A6DF;
_background-image: none;

color:#fff;
font: normal 14px BYekan, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
padding:10px;

}

.thead2 {
overflow: hidden;
border-left: solid 1px #43A6DF;
border-right: solid 1px #43A6DF;
background-color: #43A6DF;
clear:both;
color:#fff;
font: normal 14px BYekan, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
padding:13px
}

.thead2:first-child {
margin-top: 8px;
overflow: hidden;
border-left: solid 1px #43A6DF;
border-right: solid 1px #43A6DF;
background-color: #43A6DF;
clear:both;
color:#fff;
font: normal 14px BYekan, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
padding:13px

}

.tborder2,.sidetborder {
background:transparent;
width:100%;
color:#000;
margin:auto
}

.thead a:link,.thead a:visited,.thead2 a:link,.thead2 a:visited {
color: #fff;
text-decoration:none
}

.tcat {
color: #797979;
background: #f2f2f2 none repeat-x;
color: #000000;
font-size: 12px;
padding: 10px 12px;
border-top: 1px solid #e4e4e4;
}

.tcat a:link {
color: #797979;
}

.tcat a:visited {
color: #797979;
}

.tcat a:hover, .tcat a:active {
color: #797979;
}

#threadlist .trow1:last-child,#threadlist .trow2:last-child,.post_content,.announcement:last-child {
padding:5px 10px
}

#threadlist .trow1,#threadlist .trow2 {
}

.trow1,.trow2 {
background: #fff none repeat-x left bottom;
_background-image: none;
border-top: 1px solid #e4e4e4;
font-family: BYekan, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
color: #000;
padding-bottom:18px;
padding-top: 10px;
}

.trow_selected td {
background:#FFFBD9 repeat-x left bottom!important
}

.tfoot {
background: #f2f2f2 none repeat-x;
color: #000;
border-top: 1px solid #e4e4e4;
}

.tfoot a:link {
color: #000;
text-decoration: none;
}

.tfoot a:visited {
color: #000;
text-decoration: none;
}

.tfoot a:hover, .tfoot a:active {
color: #000;
text-decoration: underline;
}

.bottommenu {
background: #efefef;
color: #000000;
border: 1px solid #4874a3;
padding: 10px;
}

.navigation {
float: right;
background: transparent;
padding-right: 10px;
padding-left: 3px;
color: #000;
padding-bottom: 10px;
font: 13px/1.231 BYekan, tahoma, arial,helvetica,clean,sans-serif;
}

.navigation a:link {
text-decoration: none;
}

.navigation a:visited {
text-decoration: none;
}

.navigation a:hover, .navigation a:active {
text-decoration: none;
}

.navigation .active {
color: #000000;
font-size: 13px;

}

.smalltext {
font-size: 11px;
        font-family:BYekan, Tahoma;
}

.largetext {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
}


input.textbox {
font:11px BYekan, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
color: #000000;
background: rgb(255, 255, 255) none;

padding: 4px;
outline: 0;
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
}

textarea {
background:#f9f9f9!important;
color:#000;
border:1px solid #0f5c8e;
font-family:tahoma;
line-height:1.4;
font-size:9pt;
font:12px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
margin:-1px;
padding:2px
}

select {
background: #ffffff;
border: 1px solid #0f5c8e;
padding:5px;
font-family:BYekan, tahoma;
}

.editor {
background: #f1f1f1;
border: 1px solid #ccc;
}

.editor_control_bar {
background: #fff;
border: 1px solid #0f5c8e;
}

.autocomplete {
background: #fff;
border: 1px solid #000;
color: black;
}

.autocomplete_selected {
background: #adcee7;
color: #000;
}

.popup_menu {
background: #ccc;
border: 1px solid #000;
}

.popup_menu .popup_item {
background: #fff;
color: #000;
}

.popup_menu .popup_item:hover {
background: #C7DBEE;
color: #000;
}

.trow_reputation_positive {
background: #ccffcc;
}

.trow_reputation_negative {
background: #ffcccc;
}

.reputation_positive {
color: green;
}

.reputation_neutral {
color: #444;
}

.reputation_negative {
color: red;
}

.invalid_field {
border: 1px solid #f30;
color: #f30;
}

.valid_field {
border: 1px solid #0c0;
}

.validation_error {
background: url(images/invalid.gif) no-repeat center left;
color: #f30;
margin: 5px 0;
padding: 5px;
font-weight: bold;
font-size: 11px;
padding-left: 22px;
}

.validation_success {
background: url(images/valid.gif) no-repeat center left;
color: #00b200;
margin: 5px 0;
padding: 5px;
font-weight: bold;
font-size: 11px;
padding-left: 22px;
}

.validation_loading {
background: url(images/spinner.gif) no-repeat center left;
color: #555;
margin: 5px 0;
padding: 5px;
font-weight: bold;
font-size: 11px;
padding-left: 22px;
}

/* Additional CSS (Master) */
img {
border: none;
}

.clear {
clear: both;
}

.hidden {
display: none;
float: none;
width: 1%;
}

.hiddenrow {
display: none;
}

.selectall {
background-color: #FFFBD9;
font-weight: bold;
text-align: center;
}

.float_left {
float: left;
}

.float_right {
float: right;
}

.menu ul {
list-style: none;
margin: 0;
}

.menu li {
display: inline;
padding-left: 5px;
}

.menu img {
padding-right: 5px;
vertical-align: top;
}

#panel .links {
margin: 0;
float: right;
}

.expcolimage {
float: left;
width: auto;
vertical-align: middle;
margin-top: 3px;
}

img.attachment {
border: 1px solid #E9E5D7;
padding: 2px;
}

hr {
background-color: #000000;
color: #000000;
height: 1px;
border: 0px;
}


#debug {
float: right;
text-align: right;
margin-top: 0;
}

blockquote {
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
border-radius:5px;
background:white url(images/metro/quote_icon.png) 5px 10px no-repeat;
border:1px solid #bbb;
font:italic 13px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
position:relative;
top:0;
margin:10px;
padding:5px
}

blockquote cite {
font-weight:700;
font-style:normal;
display:block;
padding-left:20px;
margin:2px 0
}

blockquote cite span {
float:right;
font-weight:400
}

blockquote cite span.highlight {
float:none;
font-weight:700;
padding-bottom:0
}

.codeblock .title {
border-bottom:1px solid #ccc;
font-weight:700;
margin:4px 0
}

.codeblock code {
overflow:auto;
height:auto;
max-height:200px;
display:block;
font-family:Monaco, Consolas, Courier, monospace;
font-size:13px
}

.subforumicon {
border: 0;
vertical-align: middle;
}

.separator {
margin: 5px;
padding: 0;
height: 0px;
font-size: 1px;
list-style-type: none;
}

form {
margin: 0;
padding: 0;
}

.popup_menu .popup_item_container {
margin: 1px;
text-align: left;
}

.popup_menu .popup_item {
display: block;
padding: 3px;
text-decoration: none;
white-space: nowrap;
}

.popup_menu a.popup_item:hover {
text-decoration: none;
}

.autocomplete {
text-align: left;
}

.subject_new {
font-weight: bold;
}

.highlight {
background: #FFFFCC;
padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
}

.pm_alert {
background: #FFF6BF;
border: 1px solid #FFD324;
text-align: center;
padding: 5px 20px;
margin-bottom: 15px;
font-size: 11px;
}

.red_alert {
background: #FBE3E4;
border: 1px solid #A5161A;
color: #A5161A;
text-align: center;
padding: 5px 20px;
margin-bottom: 15px;
font-size: 11px;
}

.high_warning {
color: #CC0000;
}

.moderate_warning {
color: #F3611B;
}

.low_warning {
color: #AE5700;
}

div.error {
padding: 5px 10px;
border-top: 2px solid #FFD324;
border-bottom: 2px solid #FFD324;
background: #FFF6BF;
font-size: 12px;
}

div.error p {
margin: 0;
color: #000;
font-weight: normal;
}

div.error p em {
font-style: normal;
font-weight: bold;
padding-left: 24px;
display: block;
color: #C00;
background: url(images/error.gif) no-repeat 0;
}

div.error ul {
margin-left: 24px;
}

.online {
color: #15A018;
}

.offline {
color: #C7C7C7;
}

.pagination {
font-size: 11px;
padding-top: 10px;
margin-bottom: 5px;
}

.tfoot .pagination, .tcat .pagination {
padding-top: 0;
}
.pagination .pages {
font-weight: bold;
}

.pagination .pagination_current, .pagination a {
padding: 2px 6px;
margin-bottom: 3px;
}

.pagination a {
border: 1px solid #81A2C4;
}

.pagination .pagination_current {
background: #F5F5F5;
border: 1px solid #81A2C4;
font-weight: bold;
color: #000;
}

.pagination a:hover {
background: #F5F5F5;
text-decoration: none;
}

.thread_legend, .thread_legend dd {
margin: 0;
padding: 0;
}

.thread_legend dd {
padding-bottom: 4px;
margin-right: 15px;
}

.thread_legend img {
margin-right: 4px;
vertical-align: bottom;
}

.forum_legend, .forum_legend dt, .forum_legend dd {
margin: 0;
padding: 0;
}

.forum_legend dd {
float: left;
margin-right: 10px;
}

.forum_legend dt {
margin-right: 10px;
float: left;
}

.success_message {
color: #00b200;
font-weight: bold;
font-size: 10px;
margin-bottom: 10px;
}

.error_message {
color: #C00;
font-weight: bold;
font-size: 10px;
margin-bottom: 10px;
}

.post_body {
padding: 5px;
}

.post_content {
padding: 5px 10px;
}

.quick_jump {
background: url(images/jump.gif) no-repeat 0;
width: 13px;
height: 13px;
padding-left: 13px; /* amount of padding needed for image to fully show */
vertical-align: middle;
border: none;
}

.repbox {
font-size:16px;
font-weight: bold;
padding:5px 7px 5px 7px;
}

._neutral {
background-color:#FAFAFA;
color: #999999;
border:1px solid #CCCCCC;
}

._minus {
background-color: #FDD2D1;
color: #CB0200;
border:1px solid #980201;
}

._plus {
background-color:#E8FCDC;
color: #008800;
border:1px solid #008800;
}

.pagination_breadcrumb {
background-color: #f5f5f5;
border: 1px solid #fff;
outline: 1px solid #ccc;
padding: 5px;
margin-top: 5px;
font-weight: normal;
white-space: nowrap;
}

.pagination_breadcrumb_link {
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
}

.wgo_block {
clear:both;
display:block;
margin-top: -5px;
text-align:right;
font-family: BYekan, Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
background: #fff none repeat-x left bottom;
}

.wgo_block h2 {
font-size: 14px;
font-weight: normal;
color: rgb(255, 255, 255);
background: #2e3539 none;
_background-image: none;
border-top: solid 1px #2e3539;
padding: 14px 14px 14px 12px;
}

.wgo_block h2 span {
-moz-border-radius-topleft:5px;
-moz-border-radius-topright:5px;
display:block;
padding:4px 4px 4px 10px
}

.wgo_block div.floatcontainer {

margin-top:-10px
}

.wgo_block .wgo_subblock {
border-bottom:1px solid #C4C4C4;
border-left:1px solid #C4C4C4;
border-right: 1px solid #C4C4C4;
clear:both;
display:block;
font-size:12px;
padding-top:5px;
padding-bottom:15px;
font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;

}

.wgo_subblock h3 {
padding-right: 14px;
font: 13px;
color: #2E3539;
background: #f2f2f2 none repeat-x;
padding: 9px;
margin-top: -7px;
border-bottom:1px solid #C4C4C4;
border-top:1px solid #C4C4C4;
}

h1,h2,h3,h4,h5,h6 {
font-size:100%;
font-weight:400
}

.wgo_subblock h3 img {
padding-right:5px
}

.wgo_subblock div,.wgo_subblock ol {
padding-right:20px;
margin-bottom:-20px
}

.wgo_subblock dl dt {
display:inline
}

.wgo_subblock dl dd {
display:inline;
margin-right:5px
}

.wgo_subblock div p {
padding-bottom:0
}

.wgo_subblock dl.icon_legends dt {
clear:right;
float:left;
margin-right:5px
}

.wgo_subblock dl.icon_legends dd {
display:block;
margin-bottom:5px;
margin-left:10px
}

]]>
</stylesheet>
<stylesheet name="buttons.css" version="1612"><![CDATA[.newcontent_button {
padding:8px;
background-color: #2E3539;
color: #000;
display: inline-block;
font-family:BYekan, tahoma;
}

.newcontent_button:hover {
background-color: #2E3539;
}

.button {
padding: 4px;
background: #EAEAEA none;
border: 1px solid #bbb;
font-family:BYekan, tahoma;
color: #000;
}

.button:hover {
color: #000;
}
]]>
</stylesheet>
<stylesheet name="showthread.css" attachedto="showthread.php" version="1612"><![CDATA[ul.thread_tools, ul.thread_tools li {
list-style: none;
padding: 0;
margin: 0;
}

ul.thread_tools li {
padding-right: 26px;
padding-bottom: 4px;
margin-bottom: 3px;
font-size: 11px;
        font-family:BYekan, tahoma;
}

ul.thread_tools li.printable {
background: url('images/printable.gif') no-repeat right;
}

ul.thread_tools li.sendthread {
background: url('images/send.gif') no-repeat right;
}

ul.thread_tools li.subscription_add {
background: url('images/subscribe.gif') no-repeat right;
}

ul.thread_tools li.subscription_remove {
background: url('images/unsubscribe.gif') no-repeat right;
}]]>
</stylesheet>
</stylesheets>
<templates>
<template name="postbit_reply_pm" version="1612"><![CDATA[<a class="downpost" href="private.php?action=send&amp;pmid={$id}&amp;do=reply"><img src="images/metro/quote_40b.png" alt="{$lang->reply}" title="{$lang->reply_title}" />{$lang->reply_title}</a>]]></template>
<template name="postbit_forward_pm" version="1612"><![CDATA[<a class="downpost" href="private.php?action=send&amp;pmid={$id}&amp;do=forward"><img src="images/metro/reply_40b.png" alt="{$lang->forward}" title="{$lang->forward_title}" />{$lang->forward_title}</a>]]></template>
<template name="postbit_delete_pm" version="1612"><![CDATA[<a class="downpost" href="private.php?action=delete&amp;pmid={$id}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}"><img src="images/metro/star.png" alt="{$lang->delete}" title="{$lang->delete_title}" /> حذف</a>]]></template>
<template name="postbit_quote" version="1612"><![CDATA[<a class="downpost" href="newreply.php?tid={$tid}&amp;replyto={$post['pid']}"><img src="images/metro/quote_40b.png" alt="{$lang->postbit_quote}" title="{$lang->postbit_quote}" />{$lang->postbit_quote}</a>]]></template>
<template name="postbit_edit" version="1612"><![CDATA[<a class="downpost" href="editpost.php?pid={$post['pid']}" id="edit_post_{$post['pid']}"><img src="images/metro/edit_40b.png" alt="{$lang->postbit_edit}" title="{$lang->postbit_edit}" />{$lang->postbit_edit}</a>
<div id="edit_post_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;"><div class="popup_item_container"><a href="javascript:;" onclick="Thread.quickEdit({$post['pid']});" class="popup_item">{$lang->postbit_quick_edit}</a></div><div class="popup_item_container"><a href="editpost.php?pid={$post['pid']}" class="popup_item">{$lang->postbit_full_edit}</a></div></div>
<script type="text/javascript">
// <!--
if(use_xmlhttprequest == "1")
{
new PopupMenu("edit_post_{$post['pid']}");
}
// -->
</script>]]></template>
<template name="postbit_quickdelete" version="1612"><![CDATA[<a class="downpost" href="editpost.php?pid={$post['pid']}" onclick="Thread.deletePost({$post['pid']}); return false;" style="display: none;" id="quick_delete_{$post['pid']}"><img src="images/metro/red-card_sm.png" alt="{$lang->postbit_qdelete}" title="{$lang->postbit_qdelete}" /> {$lang->postbit_qdelete}</a>
<script type="text/javascript">
// <!--
$('quick_delete_{$post['pid']}').style.display = '';
// -->
</script>]]></template>
<template name="postbit_report" version="1610"><![CDATA[<a href="javascript:Thread.reportPost({$post['pid']});"><img src="images/metro/report-40b.png" alt="{$lang->postbit_report}" title="{$lang->postbit_report}" /></a>]]></template>
<template name="postbit_offline" version="1610"><![CDATA[<img style="position:relative;top:5px;" src="images/metro/user-offline.png" title="{$lang->postbit_status_offline}" alt="{$lang->postbit_status_offline}" />]]></template>
<template name="postbit_online" version="1610"><![CDATA[<img style="position:relative;top:5px;" src="images/metro/user-online.png" title="Offline" alt="Offline" />]]></template>
<template name="postbit_email" version="1612"><![CDATA[<a class="button" href="member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}">ایمیل</a>]]></template>
<template name="postbit_pm" version="1612"><![CDATA[<a class="button" href="private.php?action=send&amp;uid={$post['uid']}">پ.خ</a>]]></template>
<template name="header" version="1612"><![CDATA[<a name="top" id="top"></a>
<div id="container">
{$welcomeblock}
</div>

<div id="container">

<div class="above_body"> <!-- closing tag is in template navbar -->

<div id="header" class="floatcontainer doc_header"><div id="top_header"><div id="middle_header">

<a name="top" href="/index.php" class="logo-image"><img src="images/metro/logo.png"></a>
<div id="navbar" class="navbar">
<ul id="navtabs" class="navtabs floatcontainer">

<li id="vbtab_whatsnew">
<a class="navtab" href="/search.php?action=getnew"><span>ارسال های جدید</span></a>

</li><li class="selected" id="vbtab_forum">
<a class="navtab" href="/index.php"><span>انجمن</span></a>

</li><li id="vbtab_cms">

<a class="navtab" href="/portal.php"><span>پرتال</span></a>

</li>

<li id="vbtab_blog">
<a class="navtab" href="/memberlist.php"><span>لیست اعضا</span></a>

</li></ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="submenu">

<a href="/search.php?action=getdaily">مشاهده ارسال های امروز</a>
<a href="/misc.php?action=help">راهنما</a>
</div>
<hr class="hidden" />


<hr class="hidden" />
<br class="clear" />
<div id="content">
{$pm_notice}
{$bannedwarning}
{$bbclosedwarning}
{$unreadreports}
{$pending_joinrequests}
<navigation>
<br />
<div class="notice">این پیام فقط برای تست می باشد . <br />
پارسی شده توسط : همیار مای بی بی
</div>
<div id="pagetitle">
<h1>{$mybb->settings['bbname']}</h1>
<p id="welcomemessage" class="description">توضیحات دلخواه شما</p>
</div>]]></template>
<template name="nav" version="1610"><![CDATA[<div class="navigation"><img src="images/metro/navbit-home.png">
{$nav}{$activesep}{$activebit}
</div>]]></template>
<template name="forumbit_depth1_cat" version="1612"><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" class="tborder4">
<thead>
<tr>
<td class="thead2" colspan="4">
<div><a href="{$forum_url}">{$forum['name']}</a><br /><div class="smalltext"></div></div>
</td>
<td class="thead2" width="250" align="left">
<div class="expcolimage"><img src="images/metro/{$expcolimage}" id="cat_{$forum['fid']}_img" class="expander" alt="{$expaltext}" title="{$expaltext}" style="padding:0 2px 2px 0" /></div>
<span style="margin-top: 5px; font: normal 11px BYekan, tahoma, 'Open Sans', sans-serif;margin-left:170px;" class="smalltext" valign="middle">{$lang->forumbit_lastpost}</span></td>
</tr>
</thead>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" class="tborder3">
<tbody style="" id="cat_{$forum['fid']}_e">
<tr>
</tr>
{$sub_forums}
</tbody>
</table>
<br />]]></template>
<template name="forumbit_depth2_forum" version="1612"><![CDATA[<tr>
<td class="trow1" align="center" valign="top" width="1"><img src="images/metro/{$lightbulb['folder']}.png" alt="{$lightbulb['altonoff']}" title="{$lightbulb['altonoff']}" class="ajax_mark_read" id="mark_read_{$forum['fid']}" style="padding-left:5px" /></td>
<td class="trow1" valign="top" style="padding:5px;">
<div style="float:left">
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?fid={$forum['fid']}"><img src="images/metro/rss.png" border="0" alt="RSS feed" style="padding-top: 7px" /></a>
</div>
<a  href="{$forum_url}">{$forum['name']}</a><div class="smalltext desc" style="padding-right:30px">{$forum['description']}{$subforums}</div>
</td>
<td class="trow1" valign="top" width="100" align="right" style="font-size: 11px; padding-right:20px; color: #626262;"><span style="float:center" style="font-size: 11px; padding-top:7px">موضوعات : {$threads}{$unapproved['unapproved_threads']}<br>پست ها : {$posts}{$unapproved['unapproved_posts']}</span></td>
<td class="trow1 desc" width="250" valign="top" style="padding-top:7px">{$lastpost}
</td>
</tr>]]></template>
<template name="forumbit_depth2_forum_lastpost" version="1612"><![CDATA[<div class="desc" align="right"> <div> <span style="white-space:nowrap">
<img src="images/metro/lastpost-right.png">
<a  class="smalltext" href="{$lastpost_link}" title="{$full_lastpost_subject}">{$lastpost_subject}</a> <a href="{$lastpost_link}"></a>
</span> </div> <div  class="smalltext" style="white-space:nowrap; float:right">
{$lang->by} {$lastpost_profilelink} </div><br /> <div class="smalltext" align="right" style="white-space:nowrap">
{$lastpost_date} {$lastpost_time} </div> </div>]]></template>
<template name="footer" version="1612"><![CDATA[<br />
<div class="prefooter-blocks">
<div id="container3">
<div id="container2">
<div id="container1">
<div id="col1">

<!-- Column one content beginning -->
<h2>درباره ما</h2>
<p>درباره ما توضیح بدهید</p>

<!-- Column one content end -->

</div>
<div id="col2">

<!-- Social icons block beginning -->
<div class="social-icons">
<h2>ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید</h2>
<ul>
<li><a href="#" target="_blank" class="twitter"></a></li>
<li><a href="#" target="_blank" class="facebook"></a></li>
<li><a href="#" target="_blank" class="gplus"></a></li>
<li><a href="#" target="_blank" class="youtube"></a></li>

</ul>
</div>
<!-- Social icons block end -->

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<hr style="background: #e4e4e4;">
<div id="footer" class="floatcontainer footer"><ul id="footer_links" class="footer_links">
<li><a href="#" rel="nofollow" accesskey="9">انجمن</a>  |  </li><li><a href="/archive">آرشیو</a>  |  </li><li><a href="/index.php#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">بازگشت به بالا</a> | </li>

<li> {$modcplink}</li>


<li> {$admincplink}</li>
</ul>

        
</div>
<br />
<div style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;font-family:BYekan, tahoma;">

قدرت گرفته از : <a href="http://mybb.com">Mybb</a><br />
پارسی سازی شده توسط : <a href="http://mybbco.ir/">همیار مای بی بی </a>
<br class="clear" />
<!-- The following piece of code allows MyBB to run scheduled tasks. DO NOT REMOVE -->{$task_image}<!-- End task image code -->
{$auto_dst_detection}]]></template>
<template name="index_boardstats" version="1612"><![CDATA[<div class="navlinks">
      
<a href="misc.php?action=markread" rel="nofollow">علامت گذاری به عنوان خوانده شده</a> |
<a href="showteam.php" rel="nofollow">تیم مدیریت انجمن</a>

</div>

<!-- what's going on box -->
<div id="wgo" class="collapse wgo_block">
<h2>
<span>{$lang->boardstats}</span>
</h2>
<div class="floatcontainer">
{$whosonline}
{$forumstats}
<br />
</div>
<div id="wgo_stats" class="wgo_subblock">
<h3><img style="vertical-align:middle;margin-left:5px;" src="images/metro/legend.png"><strong>پست جدید</strong></img></h3>
<div><img style="vertical-align:middle;margin-left:5px;" src="images/metro/forum_new-16.png"> پست خوانده شده<br />
<img style="vertical-align:middle;margin-left:5px;" src="images/metro/forum_old-16.png"> پست قدیمی<br />
<img style="vertical-align:middle;margin-left:5px;" src="images/metro/category-16.png"> دسته بندی<br />
<img style="vertical-align:middle;margin-left:5px;" src="images/metro/forum_link-16.png"> لینک دار<br />
<br />
</div>
</div>

</div>
</div>

<!-- end what's going on box -->]]></template>
<template name="index_stats" version="1612"><![CDATA[<div id="wgo_stats" class="wgo_subblock">
<h3><img style="vertical-align:middle;margin-left:5px;" src="images/metro/forum_stats.png" alt="{$lang->boardstats}" />{$lang->boardstats}</h3>
<div>

{$lang->stats_posts_threads}<br />
{$lang->stats_numusers}<br />
{$lang->stats_newestuser}<br /></div>]]></template>
<template name="index_whosonline" version="1612"><![CDATA[<div class="wgo_subblock" id="wgo_stats">


<h3><span class="smalltext"><img style="vertical-align:middle;margin-left:5px;" src="images/metro/users_online.png" title="Şu Anda Online Olan Kullanıcılar"><strong>{$lang->whos_online}</strong> [<a href="online.php">{$lang->complete_list}]</a></h3>


</a></span>
<div>


<span class="smalltext">{$lang->online_note}<br />{$onlinemembers}<br /></span>
<br />
</div>
</div>]]></template>
<template name="index" version="1610"><![CDATA[<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript">
<!--
lang.no_new_posts = "{$lang->no_new_posts}";
lang.click_mark_read = "{$lang->click_mark_read}";
// -->
</script>
</head>
<body>
{$header}
{$forums}
{$boardstats}
{$footer}
</body>
</html>]]></template>
<template name="header_welcomeblock_member_moderator" version="1610"><![CDATA[<a href="{$mybb->settings['bburl']}/modcp.php">{$lang->welcome_modcp}</a> |]]></template>
<template name="header_welcomeblock_member_admin" version="1610"><![CDATA[<a href="{$mybb->settings['bburl']}/{$config['admin_dir']}/index.php">{$lang->welcome_admin}</a>]]></template>
<template name="showthread" version="1612"><![CDATA[<html>
<head>
<title>{$thread['subject']}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript">
<!--
var quickdelete_confirm = "{$lang->quickdelete_confirm}";
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="jscripts/thread.js?ver=1603"></script>
</head>
<body>
{$header}
{$pollbox}
<div style="padding-bottom: 5px;" class="float_left">

<a style="color: #fff; text-decoration: none;" class="newcontent_button" href="newthread.php?fid={$fid}">+ موضوع جدید</a>&nbsp;
{$newreply}
<br /><br />
</div>
<div class="float_right">
{$multipage}
</div>


<div id="posts">
{$posts}
</div>

<div class="navlinks">

<a href="{$next_oldest_link}">قبلی</a> | <a href="{$next_newest_link}">بعدی</a>
</div>
<div class="float_left">
<a style="color: #fff; text-decoration: none;" class="newcontent_button" href="newthread.php?fid={$fid}"><span>+</span>موضوع جدید</a>&nbsp;

{$newreply}

</div>
<div style="padding-top: 2px;" class="float_right">
{$multipage}
</div>
<br style="clear: both;" />
{$quickreply}
{$threadexbox}
{$similarthreads}
<br />
<div class="float_right">
<ul class="thread_tools">
<li class="printable"><a href="printthread.php?tid={$tid}">{$lang->view_printable}</a></li>
<li class="sendthread"><a href="sendthread.php?tid={$tid}">{$lang->send_thread}</a></li>
<li class="subscription_{$add_remove_subscription}"><a href="usercp2.php?action={$add_remove_subscription}subscription&amp;tid={$tid}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}">{$add_remove_subscription_text}</a></li>
</ul>
</div>

<div class="float_left" style="text-align: right;">
{$moderationoptions}
{$forumjump}
</div>
<br style="clear: both;" />
{$usersbrowsing}
{$footer}
</body>
</html>]]></template>
<template name="postbit_classic" version="1612"><![CDATA[{$ignore_bit}
<br />
<table class="tborder5" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-top: 20px;">

        
    
<tr>
            <td class="thead" colspan="2"><div style="float:left">{$post['postdate']}, {$post['posttime']}</div><div style="float:right">{$post['icon']}{$post['subject']}</div></td>
        </tr>
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}"class="tborder5" id="post_{$post['pid']}">  
<tr>
<td class="userpost2" width="10%" valign="top" style="white-space: nowrap;text-align: center;padding: 5px 10px 20px 10px;color: #000;">
<strong><span class="largetext">{$post['profilelink']}</span></strong> {$post['onlinestatus']}<br />


    
  

    <span class="smalltext">


{$post['usertitle']}<br />

  
{$post['userstars']}
            {$post['groupimage']}<br>
            

{$post['useravatar']}<br />
            
<br />

</ul>
                        
        </span>
    </div>
{$post['user_details']}{$post['newpoints_postbit']}
</td>
<td  bgcolor="#ffffff"  class"thead" valign="top">
        <table width="100%">
          
<tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']}</a></strong></span>

            <hr style="background: #bbb;">
            <div id="pid_{$post['pid']}">
        {$post['message']}

</div>

            
            {$post['attachments']}
            {$post['signature']}

            <div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                <div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
                {$post['iplogged']}

            </div>
        </td></tr>
    </table>

</tr>
<tr>

    <td class="bawahpost2" style="white-space: nowrap; vertical-align: middle;padding-right:8px;"> <a class="downpost" href="javascript:MyBB.reputation({$post['uid']},{$post['pid']});"><img src="images/metro/reputation-40b.png" alt="{$lang->postbit_reputation_add}" title="{$lang->postbit_reputation_add}" /><a style="white-space: nowrap; vertical-align: middle;">{$post['button_report']}</a></div></span>
    <td class="bawahpost2" style="vertical-align: middle;">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

            
            
                <td align="left">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td></td></td>

            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
        </table>
    </td>
</tr>
</table>
</table>
    </td>
</tr>{$post['thxdsp_inline']}
</table>{$post['thxdsp_outline']}

<script type="text/javascript">
// <!--
    if(use_xmlhttprequest == "1")
    {
        new PopupMenu("profile_{$post['pid']}");
    }
// -->
</script>]]></template>
<template name="forumdisplay_newthread" version="1612"><![CDATA[<a style="text-decoration: none; color: #fff;" class="newcontent_button" href="newthread.php?fid={$fid}">+ موضوع جدید</a>]]></template>
<template name="forumdisplay_threadlist" version="1612"><![CDATA[<div style="padding-bottom: 5px;" class="float_left">
{$newthread}
</div>
<div class="float_right">
{$multipage}
</div>

<table id="threadlist" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" class="tborder4" style="clear: both;" >
<tr>
<td class="thead" colspan="7">
<div style="float: left;">
<span class="smalltext"><strong><a href="misc.php?action=markread&amp;fid={$fid}{$post_code_string}">{$lang->markforum_read}</a> </strong></span>
</div>
<div>
<strong>{$foruminfo['name']}</strong>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="tcat" colspan="2" width="66%"><span class="smalltext"><strong><span class="smalltext"><strong><a href="{$sorturl}&amp;sortby=subject&amp;order=asc">{$lang->thread}</a> {$orderarrow['subject']} / <a href="{$sorturl}&amp;sortby=starter&amp;order=asc">{$lang->author}</a> {$orderarrow['starter']}</strong></span></td>
<td class="tcat" align="center" width="14%"><span class="smalltext"><strong><a href="{$sorturl}&amp;sortby=replies&amp;order=desc">پاسخ ها</a> {$orderarrow['replies']} / <a href="{$sorturl}&amp;sortby=views&amp;order=desc">بازدید ها</a> {$orderarrow['views']}</strong></span></td>
{$ratingcol}
<td class="tcat" align="center" width="15%"><span class="smalltext"><strong><a href="{$sorturl}&amp;sortby=lastpost&amp;order=desc">آخرین ارسال</a> {$orderarrow['lastpost']}</strong></span></td>
{$inlinemodcol}

</tr>
{$selectall}
{$announcementlist}
{$threads}
<tr>
<td class="tfoot" align="left" colspan="{$colspan}">
<form action="forumdisplay.php" method="get">
<input type="hidden" name="selectall" value="" />
<input type="hidden" name="fid" value="{$fid}" />
<select name="sortby">
<option value="subject" {$sortsel['subject']}>{$lang->sort_by_subject}</option>
<option value="lastpost" {$sortsel['lastpost']}>{$lang->sort_by_lastpost}</option>
<option value="starter" {$sortsel['starter']}>{$lang->sort_by_starter}</option>
<option value="started" {$sortsel['started']}>{$lang->sort_by_started}</option>
{$ratingsort}
<option value="replies" {$sortsel['replies']}>{$lang->sort_by_replies}</option>
<option value="views" {$sortsel['views']}>{$lang->sort_by_views}</option>
</select>
<select name="order">
<option value="asc" {$ordersel['asc']}>{$lang->sort_order_asc}</option>
<option value="desc" {$ordersel['desc']}>{$lang->sort_order_desc}</option>
</select>
<select name="datecut">
<option value="1" {$datecutsel['1']}>{$lang->datelimit_1day}</option>
<option value="5" {$datecutsel['5']}>{$lang->datelimit_5days}</option>
<option value="10" {$datecutsel['10']}>{$lang->datelimit_10days}</option>
<option value="20" {$datecutsel['20']}>{$lang->datelimit_20days}</option>
<option value="50" {$datecutsel['50']}>{$lang->datelimit_50days}</option>
<option value="75" {$datecutsel['75']}>{$lang->datelimit_75days}</option>
<option value="100" {$datecutsel['100']}>{$lang->datelimit_100days}</option>
<option value="365" {$datecutsel['365']}>{$lang->datelimit_lastyear}</option>
<option value="9999" {$datecutsel['9999']}>{$lang->datelimit_beginning}</option>
</select>
{$gobutton}
</form>
</td>
</tr>
</table>
<div style="padding-top: 7px;" class="float_left">
{$newthread}
</div>
<div class="float_right" style="margin-top: 4px;">
{$multipage}
</div>
<br style="clear: both;" /><div class="float_right" style="text-align: right;margin-bottom:20px;"></div>
{$inlinemod}

<br style="clear: both" />

{$inline_edit_js}]]></template>
<template name="forumdisplay_subforums" version="1610"><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" class="tborder2">
<thead>
<tr>
<td class="thead2" colspan="4">
<div><strong>{$lang->sub_forums_in}</strong></div>
</td>
<td class="thead2" width="250" align="left"><span class="smalltext"><strong>{$lang->forumbit_lastpost}</strong></span></td>
</tr>
</thead>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" class="tborder3">
{$forums}
</table>
<br />]]></template>
<template name="showthread_newreply" version="1612"><![CDATA[<a style="text-decoration: none; color: #fff;" class="newcontent_button" href="newreply.php?tid={$tid}">پاسخ جدید</a>]]></template>
<template name="showthread_newreply_closed" version="1612"><![CDATA[<a style="text-decoration: none; color: #fff;" class="newcontent_button" href="#">- بسته شده</a>]]></template>
<template name="header_welcomeblock_member" version="1612"><![CDATA[<ul id="usermenu">
<li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=logout&amp;logoutkey={$mybb->user['logoutkey']}">خروج</a></li>
<li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/usercp.php?action=options">تنظیمات</a></li>

<li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=getdaily">{$lang->welcome_todaysposts}</a></li>
<li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=profile">پروفایل</a></li>

<li><a href="{$mybb->settings['bburl']}/usercp.php">{$mybb->user['username']}</a></li>
</ul>]]></template>
<template name="header_welcomeblock_guest" version="1612"><![CDATA[<div id="usermenu">
<div style="float: right;">
<form action="member.php" method="post"><div>
<input style="border-radius: 3px; padding: 3px;" onfocus="if (this.value == 'نام کاربری') this.value = '';" value="نام کاربری" tabindex="101" accesskey="u" size="10" id="navbar_username" name="username" class="textbox2" style="color: rgb(130, 130, 130);">

<input style="border-radius: 3px; padding: 3px;" type="password" onfocus="if (this.value == 'رمز ورود') this.value = '';" value="رمز ورود" tabindex="101" accesskey="u" size="10" id="navbar_password_hint" name="password" style="display: inline;" tabindex="102" class="textbox2" />
<input type="submit" accesskey="s"  class="loginbutton" value="ورود" tabindex="104" style="color: #fff;">
<label style="color: #fff;" class="smalltext"><input style="margin-right:3px;top:3px;position:relative;" type="checkbox" tabindex="103" accesskey="c" class="cb_cookieuser_navbar" id="cb_cookieuser_navbar" value="yes" name="remember">مرا به خاطر بسپار ؟</label>&nbsp;
<a class="loginbutton" style="color: #fff; text-decoration:none; font-size: 12px;" href="/member.php?action=register">ثبت نام</a>&nbsp;
<a class="loginbutton" style="color: #fff; text-decoration:none; font-size: 12px;" href="/misc.php?action=help">راهنما</a> &nbsp;
<input type="hidden" name="action" value="do_login" />
<input type="hidden" name="url" value="{$mybb->settings['bburl']}">
</form>
</div>


</div></div>]]></template>
<template name="forumdisplay_thread" version="1612"><![CDATA[<tr>
<td align="center" class="trow1" width="5%"><img src="images/metro/{$folder}.png" alt="{$folder_label}" title="{$folder_label}" /></td>

<td class="trow1">
<div style="position:relative;">
<div class="textfade-title"><span>{$prefix} {$gotounread}{$thread['threadprefix']}<a href="{$thread['threadlink']}" class=" {$inline_edit_class} {$new_class}" id="tid_{$inline_edit_tid}">{$thread['subject']}</a></div>  {$thread['multipage']}</span>
<div class="author"> پست : {$thread['profilelink']}
</div>
</td>
<td class="trow1">پاسخ ها : {$thread['replies']}<br />بازدید ها : {$thread['views']}</td>
{$rating}
<td class="trow1{$thread_type_class}" style="white-space: nowrap; text-align: right;">
<span class="lastpost"><div class="textfade"><a href="{$thread['lastpostlink']}">{$lastposterlink}</a></div>
<div class="smalltext" style="color: #626262;">{$lastpostdate} {$lastposttime} <a style="color: #626262;" href="thread-6802-lastpost.html"><img src="images/metro/lastpost-right.png" /></a></div></span>
</td>
{$modbit}
</tr>]]></template>
<template name="global_pm_alert" version="1610"><![CDATA[<script type="text/javascript">
<!--
// script to show new private message popup

if (confirm("{$mybb->user['pms_unread']} Okunmamış Özel Mesajlarınız Var.\n\nGönderen: {$pm['fromusername']}\nBaşlık: {$pm['subject']}"))
{
    // Output when OK is clicked
    if (confirm("Mesaj Yeni Pencerede Açılsın Mı ?"))
    {
        var winobj = window.open("{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=read&pmid={$pm['pmid']}", "pmnew", "statusbar=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,toolbar=yes,location=yes,directories=ye​​​s,resizable=yes,top=50,left=50");
        if (winobj == null)
        {
            if(confirm("Could not open a new window. Open PM in current window instead?"))
            {
                window.location = "{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=read&pmid={$pm['pmid']}";
            }
        }
    }
    else
    {
        window.location = "{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=read&pmid={$pm['pmid']}";
    }
}

new Ajax.Request('private.php?action=dismiss_notice', {method: 'post', postBody: 'ajax=1&my_post_key='+my_post_key});

// end pm popup script
//-->
</script>]]></template>
<template name="postbit_multiquote" version="1612"><![CDATA[<a href="javascript:Thread.multiQuote({$post['pid']});" style="display: none;" id="multiquote_link_{$post['pid']}"><img src="{$theme['imglangdir']}/quote_40b.png" alt="{$lang->postbit_multiquote}" title="{$lang->postbit_multiquote}" id="multiquote_{$post['pid']}" /></a>
<script type="text/javascript">
//<!--
$('multiquote_link_{$post['pid']}').style.display = '';
// -->
</script>]]></template>
</templates>
</theme>
نویسنده :

X
چت باکس نسخه MyShoutbox 1.7
درود ! پلاگین چت باکس نسخه MyShoutbox 1.7 نکات لازم برا استفاده :  بنده رضایت ندارم ترجمه ...
تعیین نشده
دیدگاه های کاربران 5
ارسال: 2
با سلام کوکی های خود را درست ست کنید 
مشکل از کوکی هست

پاسخ مسئول
ارسال: 3
بله ، همون طور که علی جان گفت مشکل از کوکی هست
فایل settings.php موجود در پوشه inc رو ویرایش کنید و مقدار

$settings['cookiepath']


رو تغییر بدید و بزارید :
/forum/

image
ارسال: 4
مشکل 99.9 درصد از کوکیه ، چون واسه ما درسته برای پاک کردن کوکی توی فایرفاکس
Ctrl + Shift + Delete رو بزن بعدش Time range to clear رو بزار everything بعدش تیک Cache و Cookies رو توی Details رو فعال کن !

اگه مرورگرت چیز دیگت که بگو آموزششو بگم ، اگه بلدی هم که هیچی !

واسه همه ی ما درسته ! در ضمن یه قانونی توی این انجمن بود که آدرس انجمنتون رو توی امضا و پروفایلتون بزارید و همچنین : الکی مشکلو تقصیر قالب نندازید !

ارسال: 5
سلامم من با ای قالب مشکل دارم بعضی از عکسا لود نمیشه ( اصلا وجود نداره )

اگه عکس زیر رو ببینید متوجه میشید

عکس


فایل‌(های) پیوست شده تصویر (ها)
   
ارسال: 6
عزیز جانم یک تایپک دیگه بزن و مشکلت رو مطرح کنthanks

برای عضویت در کانال تلگرامی
[همیار مای بی بی]
کلیک کنید
دریافت آخرین اخبار ، کدهای تخفیف و جوایز
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :