وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

مشکل در متن

سلام.
قسمتی که در عکس مشخص کردم (پیام), چطور میتونم کمی به سمت چپ بکشم که با خط پایین درست در بیاد؟

image

یه سوال دیگه. چطور میشه متن (ارسال : #1) رو در سمت چپ پست نشون داده بشه مثل همینجا.

ادرس انجمن: forum.avacsian.ir
پاسخ های کاربران 8
تعداد ارسال ها : 255
ارسال: 2
کدهای postbit_classic و showthread_classic_header رو قرار بدید

تعداد ارسال ها : 4
ارسال: 3
postbit_classic:
{$ignore_bit}
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}">
    <tr>
        <td class="{$altbg}" width="15%" valign="top" style="white-space: nowrap; text-align: center;"><a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a>
        <style>
    <!--
.omidkarimzadeh{
    border-style:solid;
    border-width:1px;
    -moz-border-radius-bottomright:6px;
    -moz-border-radius-topleft:6px;
    -moz-border-radius-bottomleft:6px;
    -moz-border-radius-topright:6px;
    
-webkit-border-radius: 6px 06px 0;
border-radius: 6px 0 6px 0;
-webkit-border-top-left-radius: 6px; /* pour Chrome */
-webkit-border-bottom-right-radius: 6px; /* pour Chrome */
    
    background-color:#EFEFEF;
    border-color:#DDDDDD #DDDDDD #C4C4C4 #C4C4C4;
    -moz-box-shadow:0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.3);
    direction:rtl;
    font-family:Tahoma;
    font-size:11px;
    margin:4px 7px;
    padding:3px;
    text-align:center;
    }
    -->
</style>

    <div class="omidkarimzadeh"> <strong><span class="largetext"><a href="#" id="profilelink_{$post['pid']}">{$post['username_formatted']}</span></strong></a>
<div id="profilelink_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;">
<div class="popup_item_container">
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=profile&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">مشاهده پروفايل کاربر</a>
</div>
<div class="popup_item_container">
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">مشاهده ارسال هاي کاربر</a>
</div>
<div class="popup_item_container">
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=finduserthreads&uid={$post['uid']}" class="popup_item">مشاهده موضوعات کاربر</a>
</div>
<div class="popup_item_container">
<a href="{$post['website']}" target="_blank" " class="popup_item">مشاهده وب سايت کاربر</a>
</div>
<div class="popup_item_container">
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=send&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">ارسال پيام خصوصي به کاربر</a>
</div>
<div class="popup_item_container">
<a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}" class="popup_item">ارسال ايميل به کاربر</a>
</div>
</div><br />
<script language="javascript" type="text/javascript">
new PopupMenu("profilelink_{$post['pid']}");
</script> </div>
   <div class="omidkarimzadeh"><font color="#1b94c3">{$post['userstars']}</div>
    <div class="omidkarimzadeh">{$post['useravatar']}</div>
    <div class="omidkarimzadeh">{$post['groupimage']}</div>
    <div class="omidkarimzadeh"><font color="#1b94c3"><a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}">يافتن تمام ارسالهاي اين کاربر</a></font></div>
    <div class="omidkarimzadeh"><font color="#1b94c3">وضعيت : {$post['onlinestatus']}</font></div>
    <div>{$post['user_details']}</font></div>
       </strong>
       <br />
          
       </span>
    </td>
    <td class="{$altbg}" valign="top">
        <table width="100%">
            <tr><td>{$post['posturl']}<span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>
            <br />
            <div id="pid_{$post['pid']}" style="padding: 5px 0 5px 0;">
                {$post['message']}
            </div>
            {$post['attachments']}
            {$post['signature']}
            <div style="text-align: right; vertical-align: bottom;" id="post_meta_{$post['pid']}">
                <div id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</div>
                {$post['iplogged']}
            </div>
        </td></tr>
    </table>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="{$altbg}" style="white-space: nowrap; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="smalltext">{$post['postdate']} {$post['posttime']}</span></td>
    <td class="{$altbg}" style="vertical-align: middle;">
        <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr valign="bottom">
                <td align="right" ><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
             <td align="left">{$post['button_spam']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}<div style='float:right'>
<g:plusone size="standard" expr:href="data:post.url"/>
</div></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>{$post['thxdsp_inline']}

</table>{$post['thxdsp_outline']}showthread_classic_header:

]
<tr>
            [b]<td [i]class=[/i][s]"tcat"[/s] [i]width=[/i][s]"15%"[/s]>[/b][b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]author}[b]</strong>[/b][b]</span>[/b][b]</td>[/b]
            [b]<td [i]class=[/i][s]"tcat"[/s]>[/b][b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]message}[b]</strong>[/b][b]</span>[/b][b]</td>[/b]
        </tr>
تعداد ارسال ها : 217
ارسال: 4
کمی با سی اس اس نمیشه ببری اونور؟

margin-rightHuh

تعداد ارسال ها : 4
ارسال: 5
ببخشید متوجه نشدم !
تعداد ارسال ها : 217
ارسال: 6
ادرس سایتتون رو محبت میکنید؟

تعداد ارسال ها : 4
ارسال: 7
تو ارسال اول نوشتم. forum.avacsian.ir
تعداد ارسال ها : 166
ارسال: 8
با padding ببرش

یا از کد &nbsp; استفاده کن
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 9
برای حل مشکل شماره یک :
به مسیر زیر برید »
پنل ادمین / قالب ها و پوسته ها / قالب ها / قالب مورد نظر / showthread templates
showthread_classic_header رو ویرایش کنید و عدد 15 رو به 18 تغییر بدیدبرای حل مشکل دوم به مسیر زیر برید »
پنل ادمین / قالب ها و پوسته ها / قالب ها / قالب مورد نظر / postbit templates
postbit_posturl رو ویرایش کنید و  right رو به left تغییر بدید

image

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :