وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

تغیر در این قسمت

سلام به همه

میخواستم این قسمت تغییر بدم یک شکل دیگه باشه ممنون میشم کمکم کنید


image


Heart
پاسخ های کاربران 20
تعداد ارسال ها : 198
ارسال: 2
header_welcome_member
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 3
ممنون

من میخوام که یک شکل دیگه باشه ممکن هست کد هم بذارید؟؟؟
تعداد ارسال ها : 198
ارسال: 4
والا چیزی در بساط ندارم ولی خودتون میتونید استایل بنویسید بعد بجای متون از متغیر ها استفاده کنید.
خودمم قبلا به فکر تغییرش افتادم اما فکر نمیکنم جالب بشه! معمولا طراحان قالبی رو استفاده میکنن که به پوسته کلی بخوره...
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 5
سلام

میخوام قسمت welcome-member این شکلی کنم

image
تعداد ارسال ها : 198
ارسال: 6
سعی میکنم تا فردا برات بنویسم.
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 7
سلام نتونستید درست کنید؟؟؟
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 8
کسی دیگر از دوستان نمیتونه مدل های دیگه بذاره کد هاشو
تعداد ارسال ها : 62
ارسال: 9
سلام آدرس سایت این پنلی ک خواستید رو بدید
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 10
http://filmo-graphy.com/index.php

آقا جواد بعدا این لینک حذف کنید.
تعداد ارسال ها : 62
ارسال: 11
این رو در welcome-member


<table width="100%" border="0">

    <tbody>
        <tr>
            <td width="50">
                <div class="avatar clearfix">
                    <img class="avatar" title="LIFE" alt="LIFE" src="http://ice-heart.ir/forum/uploads/avatars/avatar_1.jpeg?dateline=1389552405" width="70" height="70" ></img>
                </div>
            </td>
            <td>
                <span class="smalltext">
              
        {$lang->welcome_back}
      
                </span>
                <table width="15%" border="0">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td width="22" height="22">
                                <a href="{$mybb->settings['bburl']}/usercp.php" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('کنترل پنل کاربر', this, event, '150px')">
<img width="22" height="22" border="0"  
src="images/kcontrol.png" alt="کنترل پنل کاربر"></img>
                                </a>
                            </td>
                            <td width="22" height="22">
                                <a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=getnew" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('مشاهده‌ی ارسال‌های تازه‌', this, event, '150px')">
                                <img width="22" height="22" border="0" src="images/yenimsj.png" alt="مشاهده‌ی ارسال‌های تازه‌"></img></a>
                            </td>
                            <td width="22" height="22">
                                <a onclick="MyBB.popupWindow('{$mybb->settings['bburl']}/misc.php?action=buddypopup', 'buddyList', 350, 350);" href="#" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('لیست دوستان', this, event, '150px')">
                                    <img width="22" height="22" border="0" alt="لیست دوستان" src="images/arklist.png"></img>
                                </a>
                            </td>
                            <td width="22" height="22">
                                <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=logout&amp;logoutkey={$mybb->user['logoutkey']}" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('خروج', this, event, '150px')">
                                    <img width="22" height="22" border="0" src="images/cikis.png" alt="خروج"></img>
                                </a>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
            <td width="300">
                <span class="smalltext" style="float: right;">
                    <strong>

                        زمان کنونی:

                    </strong>

                  {$lang->welcome_current_time}

                </span>
                <br></br>
                <span class="smalltext" style="float: right;">
                    <a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php">

                {$lang->welcome_pms}

                    </a>

            {$lang->welcome_pms_usage}
                </span>
            </td>
        </tr>
    </tbody>

</table>

و این رو در گلوبال

#fixedtipdiv {
    width: auto !important;
    color: #757583;
    position: absolute;
    padding: 2px;
    border: 0px dashed #FFD324;
    font: bold 10px Tahoma;
    line-height: 12px;
    z-index: 100;
    text-align: left;
}

#panel {
    background: #1d1d1d ;
    width: auto !important;
    color: #cdcdcd;
    border: 1px solid #303030;
    padding: 8px;
    
    font-size: 11px;
}
table {
    color: #cdcdcd;
    line-height: 150%;
    empty-cells: show;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 11px;
}
.smalltext {
    font-size: 12px;
}


و این تصاویررو در images هاستتون اپ کنید.

مشکلی داشت بگید


.zip  images.zip (اندازه: 6.32 KB / تعداد دفعات دریافت: 1)

موفق باشیدthanks
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 12
مرسی فقط مشکلش آواتارمه
تعداد ارسال ها : 62
ارسال: 13
<table width="100%" border="0">

    <tbody>
        <tr>
            <td width="50">
                <div class="avatar clearfix">
                    <img class="avatar" title="آواتار" alt="آواتار" src="{$mybb->settings['bburl']}/{$mybb->user['avatar']}" width="70" height="70" ></img>
                </div>
            </td>
            <td>
                <span class="smalltext">
              
        {$lang->welcome_back}
      
                </span>
                <table width="15%" border="0">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td width="22" height="22">
                                <a href="{$mybb->settings['bburl']}/usercp.php" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('کنترل پنل کاربر', this, event, '150px')">
<img width="22" height="22" border="0"  
src="images/kcontrol.png" alt="کنترل پنل کاربر"></img>
                                </a>
                            </td>
                            <td width="22" height="22">
                                <a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=getnew" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('مشاهده‌ی ارسال‌های تازه‌', this, event, '150px')">
                                <img width="22" height="22" border="0" src="images/yenimsj.png" alt="مشاهده‌ی ارسال‌های تازه‌"></img></a>
                            </td>
                            <td width="22" height="22">
                                <a onclick="MyBB.popupWindow('{$mybb->settings['bburl']}/misc.php?action=buddypopup', 'buddyList', 350, 350);" href="#" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('لیست دوستان', this, event, '150px')">
                                    <img width="22" height="22" border="0" alt="لیست دوستان" src="images/arklist.png"></img>
                                </a>
                            </td>
                            <td width="22" height="22">
                                <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=logout&amp;logoutkey={$mybb->user['logoutkey']}" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('خروج', this, event, '150px')">
                                    <img width="22" height="22" border="0" src="images/cikis.png" alt="خروج"></img>
                                </a>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
            <td width="300">
                <span class="smalltext" style="float: right;">
                    <strong>

                        زمان کنونی:

                    </strong>

                  {$lang->welcome_current_time}

                </span>
                <br></br>
                <span class="smalltext" style="float: right;">
                    <a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php">

                {$lang->welcome_pms}

                    </a>

            {$lang->welcome_pms_usage}
                </span>
            </td>
        </tr>
    </tbody>

</table>

بفرمایید
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 14
شرمنده الان من که مدیر کل هستم جایی نداره بتونم روی اون بزنم که بتونم وارد کنترل پنل مدیر کل و ناظم بشم؟؟؟
تعداد ارسال ها : 62
ارسال: 15
<table width="100%" border="0">

    <tbody>
        <tr>
            <td width="50">
                <div class="avatar clearfix">
                    <img class="avatar" title="آواتار" alt="آواتار" src="{$mybb->settings['bburl']}/{$mybb->user['avatar']}" width="70" height="70" ></img>
                </div>
            </td>
            <td>
                <span class="smalltext">
              
        {$lang->welcome_back} {$modcplink} {$admincplink}
      
                </span>
                <table width="15%" border="0">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td width="22" height="22">
                                <a href="{$mybb->settings['bburl']}/usercp.php" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('کنترل پنل کاربر', this, event, '150px')">
<img width="22" height="22" border="0"  
src="images/kcontrol.png" alt="کنترل پنل کاربر"></img>
                                </a>
                            </td>
                            <td width="22" height="22">
                                <a href="{$mybb->settings['bburl']}/search.php?action=getnew" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('مشاهده‌ی ارسال‌های تازه‌', this, event, '150px')">
                                <img width="22" height="22" border="0" src="images/yenimsj.png" alt="مشاهده‌ی ارسال‌های تازه‌"></img></a>
                            </td>
                            <td width="22" height="22">
                                <a onclick="MyBB.popupWindow('{$mybb->settings['bburl']}/misc.php?action=buddypopup', 'buddyList', 350, 350);" href="#" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('لیست دوستان', this, event, '150px')">
                                    <img width="22" height="22" border="0" alt="لیست دوستان" src="images/arklist.png"></img>
                                </a>
                            </td>
                            <td width="22" height="22">
                                <a href="{$mybb->settings['bburl']}/member.php?action=logout&amp;logoutkey={$mybb->user['logoutkey']}" onmouseout="delayhidetip()" onmouseover="fixedtooltip('خروج', this, event, '150px')">
                                    <img width="22" height="22" border="0" src="images/cikis.png" alt="خروج"></img>
                                </a>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
            <td width="300">
                <span class="smalltext" style="float: right;">
                    <strong>

                        زمان کنونی:

                    </strong>

                  {$lang->welcome_current_time}

                </span>
                <br></br>
                <span class="smalltext" style="float: right;">
                    <a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php">

                {$lang->welcome_pms}

                    </a>

            {$lang->welcome_pms_usage}
                </span>
            </td>
        </tr>
    </tbody>

</table>

Smile

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :