وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

اضافه کردن یک امکان به پرفایل انجمن

سلام دوستان  من با توجه به آموزش مای بی بی که پرفایل انجمن رو شبیه پرفایل وی بی کنیم جلو رفتم و تغییر دادم حالا میخوام چند تا چیز دیگه هم اضافه کنم به همین پرفایل مثلا یاداشت های کار بر و لیست دوستان در پرفایل پلاگیناشو نصب کردم  حالا میخوام برای هر کدوم از اینا تب مخصوصی داشته باشه یعنی یک تب برای پاداشت های پرفایل و یک تب برای لیست دوستان

اینم اموزش هست http://my-bb.ir/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%8...6#pid22706

یکی از دوستان گفت باید کدش رو قرار بدی اما  کد چی رو باید قرار بدم
پاسخ های کاربران 23
تعداد ارسال ها : 198
ارسال: 2
کنترل پنل مدیریت =>
قالب ها و پوسته ها =>
قالب ها =>
قالب شما =>
member =>
member profile
قرار بدید درست کنم اگه وقت کردم.
که این روزا مثل حضرت عزرائیل شدم وقتی باقی نمونده.
موفق باشید.
تعداد ارسال ها : 128
ارسال: 3
اینا رو میدونم شما منظور منو متوجه نشدی
من میخوام یه تب اضافه کنم به اسم یاداشهای کاربران پلاگینشم نصبه اما من میخوام یه تب درست کنم این پلاگین رو به اون تب اضافه کنم
حالا میخوام بدونم باید چه کدی رو اضافه کنم تا نمایش داداه شه
تعداد ارسال ها : 198
ارسال: 4
شما میگید کدوم کدو بذارم بعد منم میگم بعد میگید اینارو میدونم؟:|
برای هر تب یک div داره یه جدید اضافه کنید بعد متغیر پلاگین مورد نظرتونو درش قرار بدید.
تعداد ارسال ها : 128
ارسال: 5
(2014-01-30T21:23:59+00:00 2014-01-30T21:23:59+00:00)mohammadreza477 نوشته :  شما میگید کدوم کدو بذارم بعد منم میگم بعد میگید اینارو میدونم؟:|
برای هر تب یک div داره یه جدید اضافه کنید بعد متغیر پلاگین مورد نظرتونو درش قرار بدید.

خوب من متغیر پلاگین رو باید از کجا پیدا کنم
 شرمنده دوست عزیز
و ممنون
تعداد ارسال ها : 198
ارسال: 6
در تاپیک پلاگین هست نبود بپرسید.
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 7
ببینید هر تبی که بخواین اضافه کنید یک متغیر خواست خودشو داره مثلا مدال ها متغیرش: {$myawards} هستش شما یا یادداشت باز متغیر دیگه ای داره 

اگه خواستید کد بذارید تا بررسی کنیم thanks
تعداد ارسال ها : 128
ارسال: 8
کد های کجا رو بزارم
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 9
کدها ی 
member_profile
تعداد ارسال ها : 128
ارسال: 10
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tabs/js/promine.simple.tabs.js"></script>
<link href="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tabs/css/tabs.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
{$header}
<table width="100%" border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}">
<tr><td width="250" style="width:250px;" valign="top">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" align="center">
{$avatar}<br />
<span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}
{$userstars}<br />
<br />
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</span>
</td></tr></table>
</td>
</tr>
{$awaybit}
</table>
</td><td valign="top">
<!-- menu -->
<div id="tabs">
<span id="users_forum_info_menu" class="selected">اطلاعات انجمن کاربر</span>
<span id="users_contact_details_menu">اطلاعات تماس</span>
<span id="profilefields_menu">اطلاعات اضافی کاربر</span>
<span id="signature_menu">امضای کاربر</span>
</div>
<!-- content -->
<div id="users_forum_info_content">
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">;(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>;)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>
{$referrals}
{$reputation}
{$warning_level}<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
<br />{$buddylist}{$modoptions}<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
<br />
{$adminoptions}
<br />
{$buddy_options}
</div>
<div id="users_contact_details_content" style="display:none;">
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1" width="40%"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="profilefields_content" style="display:none;">
<br />
{$profilefields}
</div>
<div id="signature_content" style="display:none;">
{$signature}
</div>
</td></tr></table>
<a href="http://mybbco.ir" target="_blank">By: mybbco</a>
{$footer}
</body>
</html>

اینم کداش خدمتتون
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 11
خدمت شما

<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tabs/js/promine.simple.tabs.js"></script>
<link href="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tabs/css/tabs.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
{$header}
<table width="100%" border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}">
<tr><td width="250" style="width:250px;" valign="top">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" align="center">
{$avatar}<br />
<span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}
{$userstars}<br />
<br />
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</span>
</td></tr></table>
</td>
</tr>
{$awaybit}
</table>
</td><td valign="top">
<!-- menu -->
<div id="tabs">
<span id="users_forum_info_menu" class="selected">اطلاعات انجمن کاربر</span>
<span id="profilefields_menu">اطلاعات اضافی کاربر</span>
<span id="users_contact_details_menu">اطلاعات تماس</span>
<span id="signature_menu">امضای کاربر</span>
<span id="comments_index_menu">یادداشت های کاربر</span>
<span id="buddylist_menu">لیست دوستان</span>
</div>
<!-- content -->
<div id="users_forum_info_content">
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">;(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>;)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>
{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}
</table>
{$modoptions}
<br />
{$adminoptions}
<br />
{$buddy_options}
</div>
<div id="users_contact_details_content" style="display:none;">
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1" width="40%"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="profilefields_content" style="display:none;">
<br />
{$profilefields}
</div>
<div id="signature_content" style="display:none;">
{$signature}
</div>
<div id="comments_index_content" style="display:none;">
<br />
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
</div>
<div id="buddylist_content" style="display:none;">
<br />
{$buddylist}
</div>
</td></tr></table>
<a href="http://My-bb.Ir" target="_blank">By: My-BB.Ir</a>
{$footer}
</body>
</html>
تعداد ارسال ها : 128
ارسال: 12
اقای فتوحی دستتون درد نکنه ممنون
فقط میتونم بپرسم  چه کارایی انجام دادین
به فرض من بخوام متغیر یه چیزی رو پیدا کنم و اینجا قرار بدم باید چطوری اون متغیر رو پیدا کنم
واقعا دستتون درد نکنه
تعداد ارسال ها : 198
ارسال: 13
برای یافتن متغیر از این آدرس کمک بگیرید:
http://variables.my-bb.ir
هیچی یه خط کد اضافه میشه همین.
<span id="profilefields_menu">اطلاعات اضافی کاربر</span>
رو اضافه کنید بعد متغیر رو در این کد قرار بدید:
<td class="trow1">{$moteghayer}</td>
تعداد ارسال ها : 159
ارسال: 14
خواهش ;)

ببینید باید متغیر اون نوشته یا تب بشناسید و با سرچ به راحتی پیدا کنید 

مثال :

 مدال دهی: {$myawards}


گزینه های مدیر: {$adminoptions}


دوستان: {$buddylist}


این قصه سر دراز دارد خیلی متغیر دیگه هم هست

موفق باشید
گزینه های مدیر:
گزینه های مدیر:
تعداد ارسال ها : 128
ارسال: 15
الان من مثلا  تب اخرین ارسال های کار بر رو اضافه کردم متغییرشم گذاشتم اما نمیاد
 
اینم کدای ممبر پروفایل

<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tabs/js/promine.simple.tabs.js"></script>
<link href="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/tabs/css/tabs.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
{$header}
<table width="100%" border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}">
<tr><td width="250" style="width:250px;" valign="top">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" align="center">
{$avatar}<br />
<span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}
{$userstars}<br />
<br />
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</span>
</td></tr></table>
</td>
</tr>
{$awaybit}
</table>
</td><td valign="top">
<!-- menu -->
<div id="tabs">
<span id="users_forum_info_menu" class="selected">اطلاعات انجمن کاربر</span>
<span id="profilefields_menu">درباره من</span>
<span id="users_contact_details_menu">اطلاعات تماس</span>
<span id="signature_menu">امضای کاربر</span>
<span id="comments_index_menu">پیغام های بازدید کنندگان</span>
<span id="buddylist_menu">لیست دوستان</span>
<span id="mybbirlastthreadsprofile_menu">آخرین ارسال های کاربر</span>
</div>
<!-- content -->
<div id="users_forum_info_content">
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">;(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>;)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>
{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}
</table>
{$modoptions}
<br />
{$adminoptions}
<br />
{$buddy_options}
</div>
<div id="users_contact_details_content" style="display:none;">
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1" width="40%"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="profilefields_content" style="display:none;">
<br />
{$profilefields}
</div>
<div id="signature_content" style="display:none;">
{$signature}
</div>
<div id="comments_index_content" style="display:none;">
<br />
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
</div>
<div id="buddylist_content" style="display:none;">
<br />
{$buddylist}
</div>
</td></tr></table>

<div id="signature_content" style="display:none;">
{$mybbirlastthreadsprofile}{$signature}
</div>
<div id="mybbirlastthreadsprofile_menu" style="display:none;">
{$mybbirlastthreadsprofile}
</div>
</td></tr></table>
{$footer}
</body>
</html>

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :