آموزش افزایش سرعت انجمن شما
سلام  و درود

خب امروز براتون میخوام یه کدی بزارم که اگه اون رو تو فایل .htaccess ذخیره کنید . سرعت انجمنتون چند برار میشه 

بفرمایید:

# BEGIN Browser Caching/Headers
<IfModule mod_mime.c>
AddType text/css .css
AddType application
/x-javascript .js
AddType text
/html .html .htm
AddType text
/richtext .rtf .rtx
AddType image
/svg+xml .svg .svgz
AddType text
/plain .txt
AddType text
/xsd .xsd
AddType text
/xsl .xsl
AddType text
/xml .xml
AddType video
/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
AddType video
/avi .avi
AddType image
/bmp .bmp
AddType application
/java .class
AddType video/divx .divx
AddType application
/msword .doc .docx
AddType application
/x-msdownload .exe
AddType image
/gif .gif
AddType application
/x-gzip .gz .gzip
AddType image
/x-icon .ico
AddType image
/jpeg .jpg .jpeg .jpe
AddType application
/vnd.ms-access .mdb
AddType audio
/midi .mid .midi
AddType video
/quicktime .mov .qt
AddType audio
/mpeg .mp3 .m4a
AddType video
/mp4 .mp4 .m4v
AddType video
/mpeg .mpeg .mpg .mpe
AddType application
/vnd.ms-project .mpp
AddType application
/vnd.oasis.opendocument.database .odb
AddType application
/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
AddType application
/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
AddType application
/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
AddType application
/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
AddType application
/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
AddType application
/vnd.oasis.opendocument.text .odt
AddType audio
/ogg .ogg
AddType application
/pdf .pdf
AddType image
/png .png
AddType application
/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
AddType audio
/x-realaudio .ra .ram
AddType application
/x-shockwave-flash .swf
AddType application
/x-tar .tar
AddType image
/tiff .tif .tiff
AddType audio
/wav .wav
AddType audio
/wma .wma
AddType application
/vnd.ms-write .wri
AddType application
/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
AddType application
/zip .zip
</IfModule>
<
IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType text
/css A31536000
ExpiresByType application
/x-javascript A31536000
ExpiresByType text
/html A3600
ExpiresByType text
/richtext A3600
ExpiresByType image
/svg+xml A3600
ExpiresByType text
/plain A3600
ExpiresByType text
/xsd A3600
ExpiresByType text
/xsl A3600
ExpiresByType text
/xml A3600
ExpiresByType video
/asf A31536000
ExpiresByType video
/avi A31536000
ExpiresByType image
/bmp A31536000
ExpiresByType application
/java A31536000
ExpiresByType video
/divx A31536000
ExpiresByType application
/msword A31536000
ExpiresByType application
/x-msdownload A31536000
ExpiresByType image
/gif A31536000
ExpiresByType application
/x-gzip A31536000
ExpiresByType image
/x-icon A31536000
ExpiresByType image
/jpeg A31536000
ExpiresByType application
/vnd.ms-access A31536000
ExpiresByType audio
/midi A31536000
ExpiresByType video
/quicktime A31536000
ExpiresByType audio
/mpeg A31536000
ExpiresByType video
/mp4 A31536000
ExpiresByType video
/mpeg A31536000
ExpiresByType application
/vnd.ms-project A31536000
ExpiresByType application
/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
ExpiresByType application
/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
ExpiresByType application
/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
ExpiresByType application
/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
ExpiresByType application
/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
ExpiresByType application
/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
ExpiresByType application
/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
ExpiresByType audio
/ogg A31536000
ExpiresByType application
/pdf A31536000
ExpiresByType image
/png A31536000
ExpiresByType application
/vnd.ms-powerpoint A31536000
ExpiresByType audio
/x-realaudio A31536000
ExpiresByType application
/x-shockwave-flash A31536000
ExpiresByType application
/x-tar A31536000
ExpiresByType image
/tiff A31536000
ExpiresByType audio
/wav A31536000
ExpiresByType audio
/wma A31536000
ExpiresByType application
/vnd.ms-write A31536000
ExpiresByType application
/vnd.ms-excel A31536000
ExpiresByType application
/zip A31536000
</IfModule>
<
IfModule mod_deflate.c>
<
IfModule mod_setenvif.c>
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch 
^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch bMSIE 
!no-gzip !gzip-only-text/html
BrowserMatch bMSI
[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
<
IfModule mod_headers.c>
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
<
IfModule mod_filter.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
</IfModule>
</
IfModule>
<
FilesMatch "\.(css|js|CSS|JS)$">
<
IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
</FilesMatch>
<
FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml|HTML |HTM|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|XML)$">
<
IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
</FilesMatch>
<
FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|doc x|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mo v|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf| odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ra m|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xl w|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|D OCX|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI| MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|ODB|ODC|OD F|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA| RAM|SWF|TAR|TIF|TIFF|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT| XLW|ZIP)$">
<
IfModule mod_headers.c>
Header set Pragma "public"
Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
</IfModule>
FileETag MTime Size
</FilesMatch>
# End Browser Caching/Headers  
از طریق این سایت میتونید سرعت سایتتون رو بسنجید:
http://gtmetrix.com 


و همچنین میتوان از طریق این سایت طبق دستوراتی که داده شده سایت را بهینه کرد که بزودی اموزشش رو قرار میدم براتون

موفق باشید
تشکر و اعتبار فراموش نشود
نویسنده :

X
نمایش متن خوش امدگویی به کاربر با توجه به زمان
در بعضی از وبسایت ها ، در قسمت متن خوش امدگویی مشاهده کردید که از عبارت هایی مثل : صبح بخیر یا عصر ب ...
آموزش
دیدگاه های کاربران 35
ارسال: 31
هیچ مشکلی نداره !
تست کردم !
ارسال: 32
اها شاید با انجمن شما سازگار بوده Big Grin

موفق باشیدBig Grin
ارسال: 33
داداش راست می گی ساز گار نیست پنل مدیر کل قاطی کرده !
چیکار کنم ؟

ارسال: 34
دوستان عزیز
این کد ها فایل های جاوا اسکریپت و بعضی از بخش ها رو کش میکنه و بههمین دلیل مشکلاتی از قبیل ورود و خروج ، مشکل در ادیت پست ها ، نمایش پست هایی که حذفشان کردید و...
حالا کش یعنی چی؟
مثل این میمونه که کامپیوتر شما یه سری فایل از وبتونو سیو کنه و دفعه بعد وقتی وارد سایتتون میشید به جای اینکه دوباره همه چیز لود بشه همون بخش های سیو شده رو دوباره بار گذاری میکنه و به همین دلیل سرعت لود سایت چندین برابر میشه یه جورایی همون کوکیه خودمونه (ولی نه دقیقا همون)
ارسال: 35
نقل قول: داداش راست می گی ساز گار نیست پنل مدیر کل قاطی کرده !

چیکار کنم ؟

کدی ک داخل فایل قرار دادی حذف کنید

عزیزان من به نظر من استفاده از ی هاست پر سرعت
استفاده از قالب سبک و .... خیلی بهتر تا بخوایم کد بذاریم ک درسته سخته و کار زیاد داره ولی خیلی ارزشش بیشتره
Smile
ارسال: 36
(2014-09-09T13:03:55+00:00 2014-09-09T13:03:55+00:00)borhan نوشته :  اها شاید با انجمن شما سازگار بوده Big Grin

موفق باشیدBig Grin

سازگار !!
کلمه ای نادرستی استفاده میکنی!
این کد فقط باعث میشه عکس ها و .... کش بشن و با یبار رفرش توسط کاربر
درحالت کش میمونه و تغییراتی در قالب بدین باید فقط کش مرورگر پاک بشه همین
در کل ضرری نداره

برای عضویت در کانال تلگرامی
[همیار مای بی بی]
کلیک کنید
دریافت آخرین اخبار ، کدهای تخفیف و جوایز
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :