آمار کامل تاپیک انجمن به جاي پلاگين Topic Stat
عرض ادب
كد آمار کامل تاپیک انجمن بجاي پلاگين
اين كد بجاي پلاگين هست كه باعث افزايش سرعت ميشه
و با كمي وقت تا جايي كه ميشه بهينه كردم خخخ
ايشالا خوب باشه و مفيد
نمونه
image
</tr><tr><td class="trow2"><table border="0" width="100%"><tr class="smalltext topstats"><td>
<
div class="imagescss" ><a href="printthread.php?tid={$tid}">{$lang->view_printable}</a></div>
<
div class="imagescss" ><a href="sendthread.php?tid={$tid}">{$lang->send_thread}</a></div></td><td>
<
div class="imagescss" ><a href="showthread.php?tid={$tid}&page=last"نمایش آخرین ارسال این موضوع</a></div>
<
div class="imagescss" ><a href="./ratethread.php?tid={$thread['tid']}&amp;rating=5&amp;my_post_key={$mybb->post_code}onClick 'var parameterString = this.href.replace(/.*\?(.*)/, "$1");return Rating.add_rating(parameterString);return false;'اهدای بیشترین امتیاز به این موضوع</a></div></td><td>
<
div class="imagescss" ><a href="usercp2.php?action={$add_remove_subscription}subscription&amp;tid={$tid}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}">{$add_remove_subscription_text}</a></div>
</
div>
<
br />
<
div style="padding-top:3px; border-bottom: 1px #2A4956 solid; float: right;">
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.mister-wong.com/" onclick="window.open('http://www.mister-wong.com/index.php?action=addurl&amp;bm_url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;bm_notice=&amp;bm_description='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;bm_tags=');return false;" title="افزودن به: Mr. Wong"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/wong.gif" alt="افزودن به: Mr. Wong" name="wong" border="0" id="wong"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.linkarena.com/" onclick="window.open('http://linkarena.com/bookmarks/addlink/?url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;title='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;desc=&amp;tags=');return false;" title="افزودن به: Linkarena"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/linkarena.gif" alt="افزودن به: Linkarena" name="Linkarena" border="0" id="Linkarena"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://digg.com/" onclick="window.open('http://digg.com/submit?phase=2&amp;url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;bodytext=&amp;tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Digg"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/digg.gif" alt="افزودن به: Digg" name="Digg" border="0" id="Digg"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://del.icio.us/" onclick="window.open('http://del.icio.us/post?v=2&amp;url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;notes=&amp;tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Del.icio.us"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/del.gif" alt="افزودن به: Del.icio.us" name="Delicious" border="0" id="Delicious"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.facebook.com/" onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;t='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Facebook"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/facebook.gif" alt="افزودن به: Facebook" name="Facebook" border="0" id="Facebook"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.furl.net/" onclick="window.open('http://www.furl.net/storeIt.jsp?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;keywords=&amp;t='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Furl"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/furl.gif" alt="افزودن به: Furl" name="Furl" border="0" id="Furl"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.yahoo.com/" onclick="window.open('http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;d=&amp;tag=&amp;u='+encodeURIComponent(location.href));return false;" title="افزودن به: Yahoo"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/yahoo.gif" alt="افزودن به: Yahoo" name="Yahoo" border="0" id="Yahoo"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.spurl.net/" onclick="window.open('http://www.spurl.net/spurl.php?v=3&amp;tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;url='+encodeURIComponent(document.location.href));return false;" title="افزودن به: Spurl"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/spurl.gif" alt="افزودن به: Spurl" name="Spurl" border="0" id="Spurl"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.google.com/" onclick="window.open('http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;hl=fa&amp;bkmk='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;annotation=&amp;labels=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Google"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/google.gif" alt="افزودن به: Google" name="Google" border="0" id="Google"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.blinklist.com/" onclick="window.open('http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Description=&amp;Tag=&amp;Url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;Title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Blinklist"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/blinklist.gif" alt="افزودن به: Blinklist" name="Blinklist" border="0" id="Blinklist"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://blogmarks.net/" onclick="window.open('http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;content=&amp;public-tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Blogmarks"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/blogmarks.gif" alt="افزودن به: Blogmarks" name="Blogmarks" border="0" id="Blogmarks"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.diigo.com/" onclick="window.open('http://www.diigo.com/post?url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;title='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;tag=&amp;comments='); return false;" title="افزودن به: Diigo"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/diigo.gif" alt="افزودن به: Diigo" name="Diigo" border="0" id="Diigo"> </a>
<
a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.social-bookmark-script.com/social.bookmarking.htm" target="_Blank" title="Information"> <img style="padding-bottom:1px;" src="http://forum.man0to.com/images/topicstats/what.gif" alt="Information" name="Information" border="0" id="Information"> </a>

</
td></tr></table>
<
table width="100%" style="line-height:20px"><tr class="smalltext">
<
td width="45%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->users_browsing_thread}</legend> <span class="smalltext"> {$onlinemembers}{$onlinesep}{$invisonline}{$onlinesep2}{$guestsonline}</span></fieldset> </td>
<
td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->author}:</legend> <a href="member.php?action=profile&uid={$thread['uid']}">{$thread['username']}</a></fieldset></td>
<
td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->lastpost}:</legend> <a href="member.php?action=profile&uid={$thread['lastposteruid']}">{$thread['lastposter']}</a></fieldset></td>
<
td align="center" width="11%" ><fieldset><legend>Like</legend>{$ratethread}</fieldset></td>
<
td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->replies}</legend> {$postcount}</fieldset></td>
<
td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->views}</legend> {$thread['views']}</fieldset></td>
</
tr></table></td></tr></table><br /> 
اين كد ها رو در بخش قالب ها---قالب مورد نظر---در بخش Show Thread Templates---در قسمتshowthread
موفق باشيد-
نویسنده :

X
پوسته FlatOne
[align=right]نام پوسته : FlatOne[/align] [align=right]طراحی شده توسط : ویکی وی بی[/align] [align=r ...
پوسته 1.8
دیدگاه های کاربران 8

پاسخ مسئول
ارسال: 2
ممنون

خیلی کاربردی هست
به بخش شبه پلاگین انتقال داده شد

thanks

image
ارسال: 3
ممنون ولی پایین انجمن نمایش داده میشه
ارسال: 4
شما حتما كد هارو حاي مناسب خودش نگذاشتي دوست عزيز
ارسال: 5
طبق اموزش انجام دادم ولی پایین صفحه اومد

ارسال: 6
مدیران میتونید اینو واسه نسخه 1.8 بزارید ؟ حالا با ظاهری بهتر ؟
ارسال: 7
نقل قول: طبق اموزش انجام دادم ولی پایین صفحه اومد
عزیز دل شما باید بالا متغیر نمایش موضوع قرار بدید حالا میشه بگید کجا قرار دادید یعنی بین کدوم متغیر؟
نقل قول: مدیران میتونید اینو واسه نسخه 1.8 بزارید ؟ حالا با ظاهری بهتر ؟
عزیز دل شما تو 1.8  امتحان کردید نشده؟
به نظرم میتونید از پلاگینش ک در وفا دانلود هست استفاده کنید و با تبدیل عددی ک بین

                "compatibility" => "*"
میتونید استفاده کنید
Smile
ارسال: 8
(2014-10-11T19:56:23+00:00 2014-10-11T19:56:23+00:00)M.nestor نوشته :  
نقل قول: طبق اموزش انجام دادم ولی پایین صفحه اومد
عزیز دل شما باید بالا متغیر نمایش موضوع قرار بدید حالا میشه بگید کجا قرار دادید یعنی بین کدوم متغیر؟
در اخر هدر قرار دادم به متغیری دست نزدم
ارسال: 9
نه جانم باید قبل متغیر پست قرار بدید قبل این متغیر:
       
        {$multipage}
قرار بدید ببینید چجوریه اگه نشد کدهای رو قرار بدید تا ویرایش بشه
Smile

برای عضویت در کانال تلگرامی
[همیار مای بی بی]
کلیک کنید
دریافت آخرین اخبار ، کدهای تخفیف و جوایز
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :