آمار و ارقام وضعیت همیار
  • تعداد پوسته های رایگان : 13
  • تعداد پلاگین های فارسی سازی شده : 14
  • آموزش های تاییده شده : 52
  • آمار بالا ، مربوط به منابع مربوط به نسخه 1.8 می باشد
  • دیدگاه های تایید شده کاربران : 571
X
پلاگین لینک رنگین کمانی
پلاگین لینک رنگین کمانی پلاگینی بسیار زیبا یی است که کاراییش اینه وقتی موس را روی هر لینکی در انجمن ...
تعیین نشده